Jihočeská KSČM vítá dotační program Jihočeského kraje. Většina programů první vlny je v souladu s vlastním volebním programem

12. 1. 2021

I v situaci, kdy jihočeská KSČM nemá krajského zastupitele je možné realizovat přijatý volební program. Z nabídky první dotační vlny mohou zastupitelé KSČM obcí měst  ve svých volebních obvodech mnohé doporučit.  

Žadatelé se mohou začít ucházet o dotace Jihočeského kraje za téměř 175 milionů korun. A to od pondělí 11. do 22. ledna letošního roku. 

V první dotační vlně vyhlášené pro rok 2021 mohou získat finanční podporu v 18 programech na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury, služby nedefinované v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje, bezpříspěvkové dárcovství krve, rodinnou politiku, zajištění lékařské pohotovostní služby na území kraje mimo území základní sítě, práci s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), sport, kulturu, prevenci kriminality, muzea a galerie, paliativní péči, prezentaci kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, reprezentaci kraje v oblasti kultury, venkovské prodejny, rozvoj venkova a krajiny 1: Ochrana druhů, rozvoj venkova a krajiny 2: Chov ryb ve vodních tocích, rozvoj venkova a krajiny 3: Chov včel, kulturní dědictví, jednotky SDH obcí a nových oplocenek. Zapojit se mohou i do Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele.

Více informací o dotačních programech: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Autor: 
jk
Zdroj: 
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene