Jednal Výkonný výbor JčKV KSČM

26. 5. 2016

V pondělí 23. 5. 2016 se sešel Výkonný výbor JčKV KSČM. Na svém prvním jednání projednal přípravu setkání se zástupci samosprávy a první konkretizaci usnesení IX. sjezdu KSČM do podmínek práce KV.

Setkání zástupců samosprávy je již tradiční každoroční akcí. Starostové, místostarostové, zastupitelé, členové rad, výborů a komisí zvolených a jmenovaných za KSČM si vyměňují zkušenosti ze své práce. Není to nic neobvyklého, neboť nechtějí nic podcenit. Výsledky setkání a výměny zkušeností by se měly projevit v kvalitě odváděné práce na veřejnosti, ve prospěch obcí a měst.

Rovněž po skončení IX. sjezdu KSČM výkonný výbor nečekal a vytipoval úkoly, které si zaslouží pozornost a urychlenou realizaci. Na příštím jednání pléna se jimi bude zabývat širší aktiv a konkretizuje první zadané úkoly do praxe.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní