Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

11. 1. 2021

V pondělí 11. ledna 2021 jednal VV Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová. Přivítala člena Výkonného výboru ÚV KSČM Petra Braného, předsedu Krajské revizní komise KSČM Ivana Nadberežného a administrátora webových stránek Josefa Kovaříka.

V úvodu jednání seznámil přítomné Petr Braný se závěry jednání vyšších stranických orgánů, kde důraz položil na seznámení se závěry pátečního jednání (8. ledna) VV ÚV KSČM. Na tomto jednání bylo schváleno stanovisko VV ÚV KSČM s názvem „Brexit postihne EU“, které bylo již publikováno na webových stránkách. Podstatná část jednání se však týkala informací o zabezpečení plánovaného jednání ústředního výboru a v dalším XI. sjezdu. Jednání bylo složité, neboť byly opakovaně posouzeny dokumenty po stránce obsahové, ale také jednání po stránce odborně technické. Výkonný výbor tak reagoval na mimořádný pandemický stav, na možnosti jednání v návaznosti na dodržení všech omezujících opatření vyplývajících z vládních nařízení v souvislosti s Covid 19. V úvahu přicházela také možnost, kdy nebude možné jednat společně v jednom jednacím sále. V tom případě se posuzovalo využití videokonferenčního jednání po obsahových celcích, když limitujícím se stal počet delegátů v jednom, či více jednacích sálech.   

V návaznosti na podzimní parlamentní volby byly projednány otázky uskutečnění okresních nominačních konferencí a krajské nominační konference. Na krajské úrovni byly projednány návrhy jednacího a volebního řádu.

V závěru jednání výkonného výboru byly posouzeny statistické výsledky návštěvnosti krajských internetových stránek za rok 2020. Po vyčerpání programu jednání ještě jednou poděkovala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová Petru Branému za dlouholetou aktivní práci ve Výkonném výboru ÚV KSČM, přítomným za účast na jednání a aktivní zapojení se do diskuse.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM