Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

15. 10. 2019

V pondělí 14. října 2019 se sešel na svém 11. zasedání Výkonný výbor Jč KV KSČM. V úvodu jednání přivítala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová člena Výkonného výboru ÚV KSČM Petra Braného a všechny přítomné.

V úvodu podal Petr Braný informaci o aktuální politické situaci a seznámil přítomné s činností orgánů vedení strany a ústředního výboru. Ve výkonném výboru ÚV KSČM byly projednány otázky zabezpečení opakovaných komunálních voleb ve Strakonicích 14. 12. 2019, tázky týkající se Sýrie, privatizací, personálních a materiálních otázek, stanovisek KSČM, činnosti médií atd.

Jako člen dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. rovněž vyřídil poděkování a uznání ostatních členů dozorčí rady, které adresovali KSČM. Zvláště poděkovali za výsledek nelehkého, ale úspěšného jednání s předsedou vlády a ministryní financí o navýšení finančních prostředků do zdravotnictví cestou úhradové vyhlášky v řádu miliard Kč.

V další části jednání byla projednána příprava krajské konference KSČM plánované na únor 2020, celostátního setkání mladých členů a sympatizantů KSČM a setkání se zastupiteli zvolenými za KSČM. Předsedkyně OV KSČM Strakonice Marie Pavlovičová dále podala doplňující informace o zabezpečení voleb ve Strakonicích, o složení kandidátní listiny, vytipování médií, oslovení veřejnosti, agitace, přednášek a celé řady dalších podrobností.

Přítomní členové výkonného výboru rovněž vyslechli informaci o oficiálním předání funkce předsedy OV KSČM Tábor odstoupivšího předsedy Ladislava Šedivého. Tuto funkci bude dočasně zastávat do rozhodnutí okresní konference 28. listopadu člen výkonného výboru Milan Šmíd.

V závěru jednání předsedkyně krajského výboru KSČM Alena Nohavová poděkovala všem přítomným za aktivitu a účast.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní