Isaac Newton a Georg Ohm varují. Bez znalostí našich prací se neobejdete

22. 2. 2021

Tu socialistickou vzdělanostní úroveň nám záviděl cely svět. Nyní jsme si opět dali gól do vlastní branky. Ministerstvo školství vyřadilo Newtonovy zákony a Ohmův zákon z rámcového vzdělávacího plánu. Po zrušení povinné maturity z matematiky je vyřazení výuky těchto zákonů další postupnou rezignací na vzdělávání českých dětí. Bylo by třeba vyřadit i výuku starých dějin národa českého, husitskou dobu, dobu obrození, a zrušit, popřípadě spálit, Staré pověsti české. Praotce Čecha přemístit třeba na Mont Blank, protože Hora Říp už stejně není majetkem České republiky. Ale zbývá nám ještě legendární Blaník se svými hrdinnými rytíři. A nějaká Libuše, vlastně všechny tři Krokovy dcery, Vlasta, Bivoj, Přemysl oráč a i ten legendární oř Šemík, by měli upadnout v zapomnění. Ale ono by se toho našlo mnohem více. Přeju ministru Plagovi mnoho zdaru v jeho usilovné práci.

Autor: 
Milan Mička, předseda ZO KSČM č. 57 Písek
Zdroj: 
Vlastní, foto: volné: https://cs.wikipedia.org/