Interpelace, která se konala a odpovědi jsme se konečně dočkali

29. 6. 2016

Má-li poslanec dotaz /či problémm ze svého regionu/ může se přímo zeptat ministra a premiéra, který mu na přednesený dotaz odpoví. Ano, odpoví, ale musí být přítomen. Přítomnost premiéra a ministrů na interpelacích je však mizivá.  Současná koalice – zvláště pak ČSSD – kritizovala v minulém volebním období, kdy byla v opozici, účast ministrů na interpelacích. Dnes činí totéž a ministři se interpelací neúčastní. Takže ptejme se ministrů i premiéra, budou-li přítomni, tak se odpovědi dočkáme. V jejich nepřítomnosti má poslanec možnost interpelaci načíst a interpelovaný odpoví písemně do měsíce. Na dotaz má poslanec vymezen čas 2 minuty.

„Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že nebyl přijat nový bod jednání navržený V.Filipem., který požadoval informaci v otázce  vystoupení člena vaší vlády ministra kultury pana Hermana na Sudetoněmeckém krajanském shromáždění s oficiálním vládním posvěcením, táži se Vás na toto prostřednictvím interpelací  - na které bohužel, nejste přítomen, tak alespoň interpelaci načtu.

Alexandr Mitrofanov v právu komentoval situaci takto.  Cituji: „Sobotka na rozdíl od některých českých politiků, toto vystoupení podpořil,  politicky k němu klestil cestu”... je to pravda, pane premiére.

Na rozdíl od pana prezidenta, který se od přímé podpory distancoval, Vaše distancování jsem zatím nezaznamenala, dočkám se ho? Nebo  mám  chápat  spolu s ostatními spoluobčany „Váš názor zveřejněný v této věci“ jako znak faktu,   že slova prezidenta Beneše „o očekávaných snahách některých sil o přepisování dějin“, již nejsou pro předsedu České vlády relevantní? Nebo Vám snad stačilo  stanovisko, že mezi přední protagonisty takovýchto snah o přepisování dějin druhé světové války, jehož jsme dnes a denně ve stále větší míře svědky, již nestojí Sudetoněmecký svaz a to jen proto, že drobně upravil své stanovy? - musím Vás upozornit, že vypuštění majetkových požadavků bylo soudem označeno za neplatné!!

Je to jen mé zdání, že se zásadně  mění zahraniční orientace  Českého státu ve prospěch extrémně nacionalistických až téměř  neofašistických tendencí patrných v Rakousku a Německu? Nebo se mýlím?

Děkuji za Vaši odpověď.

Interpelace, viz článek zde:

Odpověď obsahuje obrázková příloha pod článkem.

Fotogalerie

Autor: 
Alena Nohavová, poslankyně KSČM
Zdroj: 
Vlastní