Hana Tůmová: O soběstatečnosti ve výrobě potravin

1. 6. 2020

V rámci otázek a odpovědí nás krajští zastupitelé a nově kandidující za KSČM informují  o aktuálních otázkách současné situace. Dnes vás se svými názory seznamuje Hana Tůmová, současná zastupitelka a opakovaně kandidující do Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Hlavní téma je nyní soběstačnost ve výrobě potravin a nutné změny s tím spojené v zemědělské výrobě. Myslíš, že návrat k původnímu objemu ve výrobě masa, obilí, polní zeleniny a dalších produkcí je nyní reálný? Co by se muselo, podle tvého názoru, změnit?

Určitě je možné být opět potravinově soběstační, ale je to běh na delší trať, zvláště pak v živočišné výrobě. Změnit je třeba především: pohled našich občanů na zemědělce; regulace a omezení ze strany EU; systém státní podpory a dotací - což považuji za nejdůležitější. Je potřeba podporovat klasický osevní postup, aby se na naše pole opět vrátily i plodiny jako např. brambory, vojtěška, luskoviny a jiné. Ornou a ostatní zemědělskou půdu vrátit do českých rukou  (do vlastnictví státu, který jí poskytne zemědělcům pro obhospodařování).

V živočišné výrobě nepodporovat jen skot na pastvě, ale stelivové hospodářství a rekonstrukce objektů pro živočišnou výrobu, ať už se jedná o chov skotu, prasat či drůbeže. Jedná se o pracovně náročnější technologie, ale produkce hnoje je nepostradatelná pro udržení úrodnosti půdy.

Finanční stabilitu ekonomiky zemědělství je třeba podpořit garancí rentabilních výkupních cen zemědělských komodit (krmné a potravinářské obilí, mléko, maso, vajíčka atd.) a dotacemi kompenzovat výkyvy v povětrnostních podmínkách (např. sucho) a rozdíly výrobních oblastí. Vždyť půda společně s vodou, vzduchem a potravinami patří mezi hlavní potřeby našeho žití. Proto je nezbytně nutné tyto základní kameny života chránit.

Autor: 
Ing. Hana Tůmová, Ph.D. - zastupitelka Jihočeského kraje
Zdroj: 
Vlastní