Dokončení Vltavské vodní cesty je v souladu s volebním programem jihočeské KSČM

17. 4. 2019

Stěžejními úseky se stanou úseky prohloubení Vltavy Podolí – Kořensko a lodní výtah Orlík.

Nedokončené práce ukončily loňskou i předloňskou plavební sezonu na Vltavě s ohledem na nepříznivou hydrologickou situaci již v polovině léta. Kvůli nedostatečné hloubce koryta řeky v úseku Podolí - Kořensko.

Proto kraj usiluje o splavnění Vltavy a je i součástí Memoranda o spolupráci, které loni v prosinci podepsaly Jihočeský a Středočeský kraj. S cílem propojit tyto dva sousední regiony i po vodě. „Jihočeský kraj již v minulosti finančně podpořil předprojektovou přípravu splavnění Vltavy částkou pět milionů korun a i nadále chceme napomáhat tento záměr rozvíjet,“ řekla hejtmanka Stráská.

vodnik.jpg"Povodí Vltavy, jako správce vodní cesty, má připraveny dva stěžejní projekty, které výrazně napomohou prodloužit plavební sezónu zejména v období sucha, které panovalo v minulých letech. Jedná se o prohloubení plavební dráhy v úseku Podolí – Kořensko s cílem zajistit dostatečné plavební hloubky v tomto úseku. A dále o stavební úpravy na lodním výtahu pro sportovní plavidla přes hráz Orlíku. Dojde k prodloužení jeho dráhy v horní vodě a o zvýšení určitých parametrů převážecího vozíku. Tím bude lodní výtah v provozu i při snížených hladinách v nádrži. Původně jsme akce chtěli odstartovat již loňskou zimu, ale věřím, že je bude možné zahájit letos po ukončení plavební sezóny. A to s finanční podporou Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Kubala.

Autor: 
foto: jk
Zdroj: 
www.kraj-jihocesky.cz/