Dnes začala 2. válka. Německo napadlo Polsko. Něco k bývalé politice Polska

1. 9. 2019

Česká TV opět nezklamala a u výročí začátku II. světové války dává pro očernění SSSR kontroverzní a propagandistický film Katyň.

Tak tedy k tomu hodnému a nevinnému Polsku.

Polsko bylo v té době FAŠISTICKÝM státem a věrným přítelem a spojencem Německa! Polsko s Německem společně připravovaly napadení Sovětského svazu! V lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Józef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz. (že se věci nakonec udály jinak, je něco jiného). Německo-polský pakt o neútočení, známý též jako Pakt Piłsudski-Hitler plným názvem Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, byla smlouva o neútočení uzavřená mezi nacistickým Německem a fašistickým Polskem. Podepsáno 15. června 1934!! (tedy dávno před tím, než obdobnou smlouvu podepsal s nacistickým Německem, ale jako poslední, Sovětský svaz - Pakt Ribbentrop-Molotov, 23. srpna 1939, kterému je to ale neustále záměrně vyčítáno a předhazováno!!)

Polsko po Mnichovské dohodě vojensky (tedy silou, násilím) OKUPOVALO i část československého území – Těšínsko! Samozřejmě ale se souhlasem svého věrného spojence a přítele Hitlera!

Ta část Polska (vlastně Ukrajiny), kterou si vzal (17. září 1939) Sovětský svaz zpět tím nám propagandou podsouvaným tak zvaným a nám vnucovaným dělením Polska a jeho přepadením, patřila, než jí Polsko v roce 1919 napadlo a po dvou letech bojů obsadilo, Sovětskému svazu (dříve carskému Rusku)!! Pravda je totiž taková, že Poláci od roku 1921 do roku 1939 okupovali půlku Ukrajiny a zřídili tam koncentrační tábory, ve kterých brutálně mučili zajaté ruské vojáky a Ukrajince. Z těchto prokazatelných a snadno dohledatelných faktů vyplývá, že Sovětský svaz nemohl napadnout a obsadit část Polska, jak nám tvrdí podvodníci, manipulátoři a lháři, nýbrž jen osvobodil (17. září 1939) Polskem okupovanou část Ukrajiny a zabránil tím (na dva roky) její okupaci nacistickým Německem (které zabralo opravdové Polsko). Sovětský svaz si vzal (17. září 1939) jen nazpět území, které ale předtím ukradli, uloupili právě Poláci tehdejšímu Ruskému impériu!! Navíc sověti tam vstoupili až v té době, kdy už zbytek Polska de facto neexistoval – zabrali ho Němci s Hitlerem!! Kdyby to Rusové – Sovětský svaz neudělal, Hitlera by měli ještě blíže ke svým hranicím! Sovětský svaz tedy neměl jinou možnost, jiné východisko!

Poláci totiž vždycky byli takoví, že tu ukradli a okupovali kus Litvy, tu kus Běloruska, kus Ruska, později i kus Ukrajiny, též okupovali i československé území! Již v roce 1612 Poláci okupovali Rusko až po Moskvu, dokonce včetně té Moskvy!! A přesně 4. listopadu 1612 Rusové - tzv. opolčenci, dobrovolníci konečně nad okupanty Poláky zvítězili a tu Moskvu osvobodili!! Ten den se také v Rusku každoročně slaví jako státní svátek - jako Den národní jednoty!◄
Tolik tedy k tomu vašemu „hodnému a nevinnému“ Polsku, kterého se mnozí stále tolik zastáváte. Většinou ale jen z naprosté neznalosti věcí a souvislostí, většinou jen, abyste hlavně mohli plivat a prskat co nejvíce jedovatých slin na Sovětský svaz.

ZÁVĚR: Sovětský svaz, Stalin si nevzali ani píď polského území, ani píď Polska. Vrátili si pouze území, které jim předtím samo Polsko ukradlo a páchalo na něm teror a genocidu ukrajinského, ruského a židovského obyvatelstva!

Autor: 
vložil: jk
Zdroj: 
fb Huml