České Budějovice: V pondělí se uskutečnilo jednání Jihočeského krajského výboru KSČM

25. 6. 2019

V pondělí 24. června 2019 se uskutečnilo jednání Jihočeského krajského výboru KSČM. Na jeho jednání předsedkyně Alena Nohavová přivítala členy a hosty jednání.

V úvodu informoval přítomné Petr Braný o závěrech jednání Výkonného výboru ÚV KSČM. Podstatná část se například věnovala postoji KSČM k záměru pravicové opozice v Poslanecké sněmovně vyslovit nedůvěru vládě ČR. Po delší diskusi bylo přijato doporučení poslancům a poslaneckému klubu, aby při středečním hlasování v parlamentu aktivně nepodpořil vyslovení nedůvěry vládě a postup poslanců byl jednotný a srozumitelný. V dalším byl projednán návrh politickoorganizačního zabezpečení okresních a krajských konferencí, plán práce vrcholných orgánů strany na II. pololetí roku a řada dalších otázek.

Členka hospodářské rady ústředního výboru Květa Šlahúnková zase informovala o jednání a závěrech tohoto orgánu.

Informaci o jednání klubu krajských zastupitelů podal zastupitel Petr Braný. Za stěžejní lze považovat diskusi kolem Letiště České Budějovice, a.s. a hledání optimálního modelu vlastnických vztahů a získání certifikace k běžnému mezinárodnímu provozu.

Předseda krajské rozhodčí komise Zdeněk Měšťan zase informoval o některých složitostech práce komise.  

V další části byla projednána informace o závěrech celostátních konferencí ke stanovám a organizačním otázkám a k přípravě nového programu KSČM. Nový program strany nebyl celostátní konferencí v červnu schválen. Proto bylo doporučeno, aby se k němu, případně k alternativnímu programu, vyjadřovali členové strany při podzimních výročních členských schůzích základních organizací, delegáti okresních konferencí a krajské konference KSČM.

Jedním z bodů programu bylo i projednání výsledků voleb do Evropského parlamentu. Bylo poděkováno za obrovský kus práce odvedený především samotnými kandidáty a některými okresními výbory. Na celkovou organizaci a zabezpečení z centrálního hlediska však zazněly různé názory. Nelze však přehlédnout velkou aktivitu volebního štábu a volebních štafet. K získání druhého mandátu chybělo celostátně jen kolem 2,5 tisíce hlasů.  

Projednáno bylo také bez připomínek plnění rozpočtu krajského výboru za období leden až duben.  Také byl projednán a schválen plán práce krajského výboru na II. pololetí roku 2019.

V závěru jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala všem přítomným za účast, za poctivou práci ve prospěch strany a popřála příjemné prožití letních dnů a dovolených.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM