České Budějovice: Setkání starostů, místostarostů, členů rad a zastupitelů za KSČM

27. 11. 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnilo setkání starostů, místostarostů, členů rad a zastupitelů za KSČM. Setkání bylo zaměřeno na projednání aktuálních témat programu rozvoje, výměny zkušeností a dotační politiky Jihočeského kraje pro rok 2020.

Účastníci setkání se zájmem vyslechli a posléze v diskusních příspěvcích reagovali na odborný výklad a komentář vedoucího oddělení Akčního plánu rozvoje kraje Mgr. Jana Vodičky.

Závěrečné poděkování spojené s potleskem je poděkováním nejen Mgr. Vodičkovi, ale také organizátorce setkání předsedkyni Jč KV KSČM Aleně Nohavové.

Fotogalerie

Autor: 
+ foto: jk
Zdroj: 
Vlastní