„Proč právě my o privatizaci“

18. 9. 2017

Privatizační zločiny nelze promlčet

Plošná privatizace, tak jak probíhala na začátku 90. let, neměla vinou vládnoucí pravice prakticky žádné zákonné meze. Logicky vyústila v tunelování a rozkrádání státního a veřejného majetku a na úkor většiny občanů se tak obohatila úzká skupina, která dnes ekonomicky ovládá naši republiku. Značné částky šly přitom i do rukou zahraničního kapitálu, bohužel nikoli s cílem rozvíjet českou ekonomiku, ale mnohdy s cílem likvidovat konkurenci.

Dodnes nejsou nejzávažnější problémy vyšetřeny, ať už jde o následky různého obcházení zákona o malé privatizaci, používání nelegálně získaných prostředků, nebo neplacení bankovních úvěrů získaných k zaplacení privatizovaných podniků, které vedly až k bankovním krizím v 90. letech a pádu mnoha českých bank a družstevních záložen a jejich následnému prodeji. Chceme proto přesunout trestné činy, spáchané při privatizaci, z kolonky zločinů s promlčecí lhůtou 20 let do nepromlčitelných. Je aktuální rozhodnout, zda mají být tyto případy navždy nedořešeny nebo zda umožníme, aby byly tyto věci vyšetřeny a orgány činné v trestním řízení mohly dál pokračovat v započaté práci. Nebo umožníme, aby se uplynutím času zakonzervoval nezákonný stav a rozkradené hodnoty se již nikdy občanům nebo do státního rozpočtu nevrátily? To KSČM nechce, v končícím volebním období naši poslanci předložili návrh zákona o nepromlčitelnosti privatizačních podvodů, nebyl však přes zařazení na řadu schůzí Poslanecké sněmovny pro obstrukce vládní koalice i pravice projednán.

Zdroj: 
fb KSČM