Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF) 2021 – Projev Vladimira Putina

5. 6. 2021

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF) se letos koná od 2. do 5. června 2021. Vladimir Putin se 4. června zúčastnil plenárního zasedání, kde přednesl projev, který se velmi zaměřil na ruskou domácí politiku, což znamenalo důležitý zlom ve srovnání s jeho předchozími projevy, které byly mnohem více mezinárodně orientované. Vladimir Putin se nyní chce vypořádat s domácími politickými problémy Ruska a vyřešit je před koncem svého funkčního období. Vzhledem k významu tohoto projevu jsem se rozhodl převést tento projev do francouzštiny jako celého.

Vaše Výsosti, emír Tamime! Vážený spolkový kancléři Kurzi! Vážené dámy a pánové! Vážení přátelé!

Vítám všechny účastníky a hosty mezinárodního ekonomického fóra XXIV Petrohrad.

Víte, že od začátku loňského roku byla kvůli pandemii koronaviru zrušena nebo organizována setkání na mnoha tradičních místech formou videokonferencí. A jsme potěšeni, že po tak dlouhém nuceném přerušení pořádáme v Rusku první významnou mezinárodní hospodářskou událost, kde mohou zástupci světového hospodářského společenství komunikovat mezi sebou nejen prostřednictvím moderních telekomunikací, ale také přímo, jak se říká, osobně. Samozřejmě jsme se snažili udělat vše pro to, abychom zajistili bezpečnost účastníků s přihlédnutím k nejpřísnějším zdravotním požadavkům.

Ale opět už jen skutečnost, že se takové reprezentativní fórum koná, je jistě pozitivním znamením, dalším znamením, že vazby partnerství, kontakty mezi podnikateli, investory a odborníky se postupně vracejí do své obvyklé, normální formy.

V globální ekonomice vidíme stejné pozitivní trendy. Navzdory hloubce loňské recese, která byla podle odborníků největší od druhé světové války, můžeme již s jistotou říci, že se světová ekonomika vrací do normálu. V letošním roce se také očekává, že růst globálního HDP bude mimořádně vysoký a dosáhne nejvyšší úrovně od 70.

Zde samozřejmě měla dopad mimořádná a rozsáhlá rozhodnutí přijatá hospodářskými orgány po celém světě. A praxe ukázala, že tradiční měnověpoliticá opatření by k překonání současné krize nestačila. Fiskální politika hraje klíčovou roli v rychlém oživení ekonomiky, kterou poprvé v rozvojových zemích tak aktivně podporují centrální banky.

Je zřejmé, že rozvinuté ekonomiky mají k dispozici mnohem více zdrojů a nástrojů ke stimulaci hospodářské činnosti. Čísla hovoří sama za sebe: v loňském roce činily rozpočtové schodky rozvinutých zemí v průměru 10 % HDP, zatímco v rozvojových zemích činil nárůst asi 5 %. A víme, že tytéž schodky se do značné míry používají k financování protikrizových řešení. Skutečnost, že tato řešení existují a jsou financována, je jistě dobrá věc, ale bohužel existují i negativní aspekty.

V důsledku toho si všímáme, že celosvětové hospodářské oživení je nerovnoměrné vzhledem k různým kapacitám různých zemí. Tato situace je doprovázena rostoucí nerovnováhou a prohlubující se propastí v životní úrovni, a to jak v rámci zemí, tak mezi nimi. Výsledkem jsou vážná politická, ekonomická a sociální rizika pro rozvoj dnešního propojeného světa a pro společnou bezpečnost – hovořil jsem o tom v lednu na ekonomickém fóru v Davosu.

Dobrým příkladem je boj proti epidemii. Dokud nebudeme mít rozsáhlý a všeobecný přístup k vakcínám proti koronaviru na všech kontinentech, riziko epidemií a nových ohnisek nezmizí. Stále tu mohou být kapsy infekce, které představují hrozbu pro celou planetu.

Ale co vidíme teď? Podle MMF dnes země s vysokými příjmy, kde žije 16% světové populace, představují polovinu produkce vakcín proti koronaviru. V důsledku toho bylo dnes pouze asi 10 % světové populace plně očkováno nebo obdrželo první složku vakcíny, zatímco stovky milionů lidí prostě nemají přístup k vakcínám, protože tyto země nemají technologii, výrobní kapacitu ani peníze na nákup vakcín. A pomoc, kterou těmto zemím poskytli ti, kdo tak mohou učinit, zůstává zanedbatelná.

Bohužel, jak říkáme doma, charita začíná doma – a to se děje v boji proti koronavirové infekci po celém světě. Buď neexistuje významná pomoc tam, kde by měla být, nebo – absurdně – existují politicky motivovanézákazy nákupu osvědčených, účinných a zcela spolehlivých vakcín. V současné situaci to vypadá jako nedostatek vůle chránit naše vlastní občany před hrozbou. To je také případ, a tomu také čelíme.

Jak víte, Rusko přispívá k boji proti koronaviru. Naše země má čtyři vlastní vakcíny a úspěchy našich vědců jsou široce uznávány po celém světě. Sputnik V byl již registrován v 66 zemích, kde žijí více než tři miliardy dvě stě milionů lidí.

Chtěl bych zdůraznit, že jsme nejen vytvořili jedinečné technologie a rychle zavedli výrobu vakcín v Rusku, ale také pomáháme našim zahraničním partnerům nastavit tuto výrobu doma. Dosud tak nikdo neudělal, s výjimkou Ruska.

Dnes má každý, opakuji, každý dospělý občan Ruska možnost nechat se očkovat – co nejpohodněji, dobrovolně a bezplatně. Rád bych využil této příležitosti a požádal naše občany, aby využili této příležitosti a ochránili sebe a své blízké. Dovolte mi připomenout, že ruská vakcína je uznávána jako nejbezpečnější a nejúčinnější – její účinnost je více než 96%. A podle našich regulátorů, nebyla žádná úmrtí z vakcíny. Řekl jsem to dříve a zažil jsem to sám: může se mírně zvýšit teplota – to je vše, jsou to vedlejší účinky, ale je to dobrá ochrana!

Kromě toho avu k tomu adekvulně a vládě, regionům a společnostem, aby spolupracovaly na očkování lidí, kteří přicházejí do Ruska v rámci migrace pracovních sil. Mnozí z těchto specialistů jsou zaměstnáni ve stavebnictví, obchodu, službách, bydlení a komunálních službách.

Domácí farmaceutický průmysl je připraven dále zvyšovat výrobu očkovacích látek, což znamená, že nejenže plně pokrýváme své vlastní potřeby, ale můžeme také nabídnout možnost, aby zahraniční občané přišli do Ruska a nechali se zde očkovat. Vím, že vzhledem k účinnosti našich vakcín je tento požadavek poměrně vysoký. Kromě toho jsme svědky toho, jak lidé z různých zemí, včetně podnikatelů a ředitelů velkých evropských a dalších společností, přicházejí do Ruska konkrétně, aby byli očkováni proti koronaviru.

V tomto ohledu av jsem adekvátně a vybízím vládu, aby do konce tohoto měsíce přezkoumala všechny aspekty této otázky, abychom s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům a samozřejmě zdravotní kontrole mohli cizincům nabídnout podmínky pro placené očkování v naší zemi.

kolegové!

Je zřejmé, že dnes, ve fázi pokrizového oživení, je důležité nejen vstoupit do udržitelné trajektorie růstu kvality, ale také využít vznikajících příležitostí a účinně rozvíjet naše konkurenční výhody a náš vědecký a technologický potenciál. Zároveň je nesmírně důležité zachovat a posílit obchodní a investiční vazby mezi zeměmi.

Jsou to mnohostranné projekty, které se mohou stát významným faktorem oživení a rozvoje světového hospodářství, a jsme vděční všem našim partnerům za tuto spolupráci, která pokračuje navzdory epidemii a obtížné situaci mezinárodních vztahů.

Mimochodem, s potěšením vám oznamuji, že od úspěšného dokončení pokládky potrubí pro první větev plynovodu Nord Stream 2 je to již dvě a půl hodiny. Práce na druhé větvi pokračují.

Všechny práce na plynovodu, včetně pobřežní části, byly dokončeny. Na německé straně jsou položeny trubky, na ruské straně je třeba je zvednout a svařovat. To je všechno. Ale samotná póza je u konce.

Také tento týden je připravena ruská část plynovodu do kompresorové stanice Slavjaňskaja. Proč o tom mluvím? Protože tato stanice je jednou z nejmocnějších na světě a je výchozím bodem nového plynovodu. Plyn byl dodán do Slavie.

Gazprom je proto připraven naplnit Nord Stream 2 plynem. Tento plynovod přímo propojí přepravní soustavy Plynu v Rusku a Spolkové republice Německo a stejně jako Nord Stream 1 přispěje k energetické bezpečnosti Evropy a zajistí spolehlivé dodávky evropským spotřebitelům obecně. Rád bych dodal, že tento projekt je velmi ekonomicky efektivní a plně splňuje nejpřísnější ekologické normy a technické požadavky.

Jsme připraveni pokračovat v provádění těchto high-tech projektů s našimi evropskými a dalšími partnery a doufáme, že logika vzájemného prospěchu a zisku nevyhnutelně zvítězí nad různými umělými překážkami současné politické situace.

Nyní mi dovolte říci několik slov o některých prioritách naší národní hospodářské agendy.

Díky rychlým a včasná opatřením se ruské hospodářství a trh práce již blíží předkrizové úrovni. Podařilo se nám zachránit miliony pracovních míst a vyhnout se dramatickému poklesu příjmů lidí. Ano, existují problémy: nezaměstnanost se zvedla a reálné příjmy klesly – to vše víme. Nestalo se však nic, co by se mohlo považovat nebo popsat jako katastrofu, což bylo v zásadě docela možné v podmínkách, ve kterých jsme žili. Tomu všemu jsme se vyhnuli.

Jak jsem řekl, podařilo se nám vyhnout prudkému poklesu příjmů. Naše rozhodnutí podporovat podniky, dělnická družstva a regiony přinesla ovoce. Byla také požádána cílená pomoc ruským rodinám a lidem, kteří přišli o práci.

Obtíže v oblasti zaměstnanosti samozřejmě přetrvávají. Pravděpodobně si o tom ještě promluvíme. Chápeme, že výzvy, jako je relativně vysoké procento nezaměstnanosti mladých lidí a napětí na některých regionálních trzích práce, nejsou samy o sobě výsledkem epidemie. Nejsme nakloněni vinit z epidemie všechno; chápeme, že tyto problémy mají systémovou povahu a že jsou spojeny s nevyřešenými strukturálními problémy v našem hospodářství.

Vláda by měla posílit programy pomoci zaměstnanosti v zakládajících subjektech Federace, kde je nezaměstnanost stále vysoká. Zároveň zdůrazlněm, že musíme jednat cíleně a navrhnout řešení, která zohlední specifika hospodářství každého konkrétního regionu. Kromě toho nařizuji vládě, aby co nejdříve zahájila stálý program na podporu zaměstnanosti mladých lidí, včetně opatření na podporu podnikání mládeže.

Je zřejmé, že hlavní systémovou reakcí na výzvy nezaměstnanosti, klíčovou podmínkou pro zvýšení příjmů lidí, je hospodářský růst. Je zřejmé, že je to jasné všem: nová, kvalitní pracovní místa ve všech odvětvích a ve všech regionech země.

Světové dějiny ukazují, že oživení ekonomiky po těžkých otřesech bylo vždy spojeno se zvýšenými investicemi do infrastruktury, územního rozvoje, rozvoje nových technologií a školení zaměstnanců.

Rád bych poděkoval ustavujícím subjektům Federace, které se v nejtěžších podmínkách epidemie, vyžadující největší koncentraci zdrojů a pozornosti, v této práci nezastavily, neodvděčí se k okolnostem, ale nadále pracují na zlepšení podnikatelského klimatu. , zapojila se do dialogu se společnostmi a přilákala nové investory. Tyto regiony právem získaly vysoké známky v žebříčku národního investičního klimatu. V první desítce se například dostal Baškortostán, nižní Novgorod a autonomní oblast Chanty-Mansijsko. Oblasti Samary, Sachalinu a Čeljabinsku ukázaly dobrou dynamiku.

Budeme systematicky pomáhat regionům zlepšovat jejich hospodářskou situaci. Av jsem na prezidentských vyslancích ve federálních okrscích, aby zintenzivnili své úsilí v této oblasti. Kromě toho adekvátně adekvátně a vyzývat vládu, aby kladla zvláštní důraz na podporu základních subjektů Federace, které mají stále problémy přilákat investice. Musíme jim pomoci zavést osvědčené postupy řízení a zlepšit úroveň a kvalitu vztahů s investory.

Tento úkol je zde konkrétní a přesný: do roku 2024 musí mít každý region Ruska transparentní, předvídatelné a pohodlné režimy pro soukromé společnosti a investice a pro zahájení nových projektů.

O čem přesně to mluvíme? Každý region by měl jasně uvádět své rozvojové priority a tyto informace by měly být přístupné podnikům, jakož i územním a infrastrukturním plánům regionu pro pokládku technických sítí, silnic a komunikačních systémů. Pro firmy tak bude snazší vybrat si nejlepší místo pro nové výrobní zařízení nebo jinou budovu.

Musíme eliminovat zbytečné odkazy [byrokratické– poznámka redaktora], různé druhy nadbytečných formalit a schválení, a to je třeba udělat především u nejcitlivějších položek, mezi které patří připojení k sítím, získání stavebního povolení atd.

Na federální úrovni systematicky odstraňujeme nejrůzné anachronismy. Od 1. září letošního roku tak přestanou být povinné téměř čtyři tisíce stavebních norem. Z více než deseti tisíc dříve povinných tak zůstanou pouze tři tisíce stavebních norem. Ale i zde je samozřejmě stále možné zjednodušit.

Chtěl bych zdůraznit, že tato rozsáhlá a pečlivá práce na vyčištění regulačního orgánu byla provedena během dvou let. Opakuji: budeme se i nadále pohybovat tímto směrem a zároveň zaručit vysoké standardy kvality a spolehlivosti konstrukce.

Rád bych upozornil vedoucí subjektů Federace, sponzory velkých stavebních projektů na federální a regionální úrovni a vedoucí našich veřejných a soukromých společností: všechna stavební povolení budou muset být připravena s ohledem na nové moderní předpisy a samozřejmě rychlý vývoj stavebních technologií a používání pokročilých a ekologických stavebních materiálů – to vše je třeba vzít v úvahu. na účet.

Obecně platí, že každý region musí nabídnout jasný a úplný algoritmus opatření, který investorovi umožní přejít od podnikatelské myšlenky k otevření nových výrobních zařízení nebo uvedení postaveného zařízení do provozování, aniž by co nejefektivněji a nejrychleji plýtval časem nebo jinými náklady.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit význam společného úsilí mezi vládou a regiony. Chtěl bych poukázat na to, že hospodářské výsledky kabinetu budou posuzovány mimo jiné tím, že se podíváme na situaci v regionech, kde, jak jsem již řekl, stále existují problémy s podnikatelský a investičním klimatem. Nepředstírejte, že se to netýká federálních úřadů. To se týká všech, potřebujeme celkový výsledek a musíme spolupracovat s regiony, které potřebují podporu.

Opakuji, nesmíme mít takzvané neslibné regiony, které by zůstaly na okraji hospodářského růstu. Každý z nichžisek Federace má investiční a ekonomický potenciál. Musíme ji odblokovat a účinně ji provádět v zájmu občanů a dobré pohody ruských rodin.

Novým nástrojem rozvoje základních subjektů Federace bude program půjček na infrastrukturu, v jehož rámci budou regiony moci získávat finanční prostředky za nízkou sazbu a po dlouhou dobu. Již jsme o tom diskutovali, diskutovali jsme o těchto otázkách a také jsme o nich veřejně diskutovali. V příštích dvou a půl letech se očekává, že výše skutečných investic do infrastruktury v rámci tohoto programu dosáhne nejméně 500 miliard rublů.

Chtěl bych požádat vedoucí regionů, aby věnovali co největší pozornost přípravě projektů na toto financování. Prioritou by měly být zdroje zaměřené na vytvoření pohodlného životního prostředí pro lidi, renovace měst a dalších lokalit. V dnešním světě, v ekonomice postavené na lidech, je to vše nejdůležitějším faktorem hospodářského růstu a přitažlivosti investic.

Na základě nejlepších mezinárodních norem a zkušeností získaných při posuzování investičního klimatu připravila Agentura pro strategické iniciativy ve spolupráci s odborníky a komisemi Státní rady vnitrostátní hodnocení kvality života u všech subjektů Federace. To je důležitý ukazatel a rád bych vám řekl o jeho dnešních prvních výsledcích.

Vysoce očekávaným a přirozeným způsobem se lídry staly regiony jako Moskva, Ťumenský region, Tatarstán, Khanty-Mansijská autonomní oblast a Petrohrad. Toto jsou naše tradiční centra hospodářské činnosti. Do rozvoje infrastruktury, která je užitečná pro životy lidí, jsou zde již dlouho investovány značné prostředky. Zároveň je důležité, aby se stále více našich regionů řídilo vysokými standardy a již nyní vykazují dobrou dynamiku v řadě jednotlivých oblastí. Například Mordovijská republika patří k nejlepším, pokud jde o rozvoj vzdělávání, Udmurtia patří mezi nejlepší, pokud jde o podmínky pro založení a provoz podniku, a region Novgorod patří mezi nejlepší, pokud jde o sociální ochranu.

Měl bych také poznamenat zásadní a zajímavý ukazatel žebříčku, kterým je závazek lidí vůči svému regionu, jejich touha propojit svůj život, práci a budoucnost svých dětí. A tam byl Sevastopol a Kaliningradská oblast mezi vůdci.

Chtěl bych zdůraznit, že hodnocení kvality života v regionech nejenže nabízí příležitost objektivně posoudit situaci, abychom zjistili, od koho si můžeme vypůjčit zkušenosti a osvědčené postupy. Žebříček je založen především na názorech a hodnoceních občanů. Pro místní manažerské týmy jim tato zpětná vazba umožňuje efektivněji rozvíjet všechny své kroky, zaměřit své úsilí na nejcitlivější otázky pro lidi, mezi které samozřejmě patří otázka zlepšení cenové dostupnosti bydlení.

Vím, že jak zde na tomto fóru, tak v zemi obecně diskutujeme o tom, co se stane s preferenční hypotékou, která, jak si vzpomínáte, byla zavedena sazbou 6,5 %. Tento program se skutečně stal jedním z hlavních protikrizových opatření na podporu lidí a hospodářství. K dnešnímu dni si takovou půjčku vzalo více než půl milionu rodin. Na bytovou výstavbu byly vyčleněny další dva biliony rublů.

Jak víte, platnost programu vyprší 1. července 2021 – velmi brzy. Ale opět, tento program byl protikrizový program, což znamená, že byl dočasný.

Zároveň ji nesmíme náhle přerušit ani snížit. Musíme vzít v úvahu důležitou úlohu, kterou hrají měkké hypotéky v současné situaci při řešení problémů s bydlením našich občanů a rozvoje stavebnictví, které, jak víme, je hnací silou souvisejících průmyslových odvětví. Proto navrhuji prodloužit program pro všechny ruské regiony o další rok, a to do 1. Dojde k některým změnám, konkrétně k tomu, že nastavíme preferenční hypoteční sazbu na sedm procent a maximální výše půjčky by měla být stejná pro všechny regiony Ruské federace – tři miliony rublů.

Zároveň bych rád zmínil nové řešení, jehož cílem je učinit hypotéky dostupnějšími pro rodiny s dětmi. Myšlenka je následující. Dovolte mi připomenout, že jsme již zametáme systémové opatření – speciální hypoteční program pro rodiny s druhým a následným dětem narozeným po 1. lednu 2018. Navrhuji, aby byl tento program rozšířen na všechny rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2018, i když rodina má dosud pouze jedno dítě. To znamená, že s narozením prvního dítěte si rodina bude moci vzít hypotéku ve sazbě šesti procent, koupit si dům na primárním trhu nebo refinancovat dříve s sebou splatný hypoteční úvěr. Maximální výše takové půjčky pro Moskvu a Petrohrad a moskevskou a leningradskou oblast, kde je hodnota nemovitostí objektivně vyšší, bude 12 milionů rublů a šest milionů rublů pro všechny ostatní subjekty Federace.

kolegové!

Věříme, že zlepšení kvality života a rozvoj infrastruktury v regionech Ruska podnítí zahájení slibných projektů a růst soukromých investic a otevře další příležitosti pro velké podniky a malé a střední podniky, které jsou páteří hospodářství a do značné míry tvoří moderní a konkurenceschopné podnikatelské prostředí. Hlavním hnacím motorem rozvoje je hospodářská soutěž a především tržní faktor, který zpomaluje růst cen.

V loňském roce jsme se zásadním a systematickým rozhodnutím podpořit malé a střední podniky rozhodli: snížili jsme pojistné pro malé podniky na polovinu – z 30 % na 15 %. A samozřejmě se ho nevzdáme. Kromě toho jsme připraveni podniknout další kroky na podporu podnikání. Dnes vám o některých z nich povím.

Především navrhuji, aby byl již v letošním roce zaveden nový mechanismus na podporu půjček malým a středním podnikům – poskytování takzvaných "zastřešujících" záruk.

O tom to celé je. Naše rozvojová instituce, SME Corporation, poskytne záruky za úvěry od partnerských bank. V podstatě převezme část rizik malých a středních podniků a zpřístupní jim úvěry. Odhaduje se, že to umožní podnikatelům přilákat do roku 2024 další zdroj pro rozvoj nejméně 600 miliard rublů.

Zadruhé vím, že podniky, zejména ty malé, si někdy stěžují na vysoké bankovní poplatky za platby a jiné transakce.

Již jsme rozšířili systém rychlých plateb, který umožňuje provádět platby se sníženými bankovními poplatky. S jeho pomocí je nyní možné provádět bezhotovostní platby mezi jednotlivci a podnikateli. Tento mechanismus však dosud nebyl využíván tak aktivně, jak by mohl být.

Rád bych vám připomněl, že všechny takzvané systémově významné banky v zemi by měly být připojeny k systému rychlých plateb do 1. Zároveň si myslím, že je správné, aby tak ve velmi blízké budoucnosti – do 1. července – udělal největší z nich.

Kromě toho navrhuji, aby do konce roku byly malým a středním podnikům v plné výši proplaceny provize, kterou platí za používání systému rychlé platby, když prodávají své služby nebo zboží jednotlivcům, občanům, a myslím si, že to pro ně bude dobrá zpráva. Opakuji: tímto způsobem budou nakonec náklady na služby systému rychlé platby pro tyto společnosti nulové.

Společně s kolegy a guvernérem centrální banky jsme diskutovali o potřebě poskytnout určitou podporu z rozpočtu, abychom neodradili finanční organizace.

Zatřetí, společnosti působící v rámci zjednodušeného daňového systému jsou nyní povinny přejít na obecný daňový systém, pokud je překročena prahová hodnota počtu zaměstnanců a objemu příjmů. To samozřejmě znamená další daňové zatížení společností a tento faktor často brání růstu společností a nutí k tomu, aby se uchýlily ke všem druhům triků, jako je umělé rozdělení společností.

Výmluvný příklad toho je restaurační sektor. Navrhuji zahájit pilotní projekt speciálně pro společnosti v tomto odvětví již příští rok. Cílem je vyvinout mechanismus pro hladší a pohodlnější přechod z jednoho daňového systému do druhého.

Konkrétně společnosti zahrnuté do tohoto projektu budou osvobozeny od placení DPH, pokud jejich příjem nepřesáhne dvě miliardy rublů ročně. Zároveň si ponechají právo platit sníženou sazbu pojistného ve výši 15 %, a to i v případě, že se počet zaměstnanců zaměstnaných ve společnosti zvýší na 1 500. Současná hranice je 250 lidí.

Podívejme se, dámy a pánové, jaké to bude mít dopady, zejména na "praní" podniků a podporu rozvoje podnikání. Pokud jde o "praní špinavých peněz", myslím si, že ti, kteří se o něj zajímají, jasně vědí, o co zde jde: všechny vstupenky vydává pokladna, zaměstnanci jsou najímáni "oficiálně" a nákup zboží je také "oficiálně" pokladnou.

To je věštce.

Děkujeme. Chápu, že mluvíme stejným jazykem. Pokud jde o mě, udělám, co bude v mých silách, abych zajistil, že stát splní své závazky.

Rád bych dodal, že jsme již souhlasili s osvobozením podnikatelů, kteří používají zjednodušený daňový systém a používají kontrolní pokladny, oddaňových přiznání. Rád bych upozornil své kolegy ve vládě a v Parlamentu na to, že tento návrh zákona byl schválen v loňském prvním čtení, ale od té doby se práce zastavila. Požadujem, aby byla dokončena co nejdříve.

Začtvrté je nezbytné osvobodit malé a střední podniky od zjevně nadměrné antimonopolní kontroly. Mnohé z zde stanovených prahových hodnot nebyly dlouho revidovány a neodpovídají moderní hospodářské realitě. Ekonomika roste, podniky se vyvíjejí.

Antimonopolní kontrola se například vztahuje na všechny společnosti, jejichž příjem je vyšší než 400 milionů rublů ročně. Navrhuji zdvojnásobit tuto hranici na 800 milionů rublů, což ušetří velkému počtu rostoucích společností únavnou a zbytečnou byrokracii a podávání zpráv. Navrhuji stanovení stejné vyšší prahové hodnoty pro kontrolu fúzí a akvizic. To znamená, že pokud částka transakce nepřesáhne 800 milionů rublů, nebude muset být schválena antimonopolními orgány.

A konečně, za páté, opatření, která by stimulovala poptávku po výrobcích pro podnikatele a ve všech odvětvích hospodářství, jsou dnes obzvláště důležitá. V tomto ohledu navrhuji zvýšit podíl zboží a služeb, které musí naše velké společnosti a naši státní a obecní zákazníci nakupovat od malých a středních podniků, včetně neziskových organizací: tento podíl musí být nejméně 25 %.

Vedli jsme o tom mnoho diskusí. Chci, aby bylo jasné, že hovoříme o společnostech, které pracují podle federálního zákona 223, a o společnostech, které pracují se státními a obecními orgány podle federálního zákona 44. Je tu mnoho nuancí, rozumím jim. Plně chápu, že existují určité druhy zboží, které ruský průmysl ani nevyrobí. Ale laťka by měla být, jak jsem řekl, a vláda se bude zabývat nuancemi.

Kromě toho je nutné zkrátit platební lhůtu pro zboží a služby z 30 na 15 pracovních dnů – což je opatření, které je také nesmírně důležité. A pro malé podniky a sociální neziskové organizace, a to i od patnácti do sedmi dnů.

Tyto preference by přirozeně měly být poskytovány společnostem, které skutečně pracují, a nikoli všem druhy fiktivních a přidružených kanceláří. Adekmilují regulační orgány, aby tuto otázku zohlední. Zároveň nařizuji vládě, aby věnovala zvláštní pozornost zajištění toho, aby nákupy pro potřeby státu byly provedeny hlavně od ruských výrobců – samozřejmě v souladu se všemi vnitřními pravidly hospodářské soutěže v tomto případě.

Vážené dámy a pánové!

Již dnes jsem řekl, že mezinárodní spolupráce je důležitá pro řešení sociálních a hospodářských důsledků epidemie. Musíme spojit síly o to více tváří v tvář společným, systémovým a dlouhodobým výzvám, které nezávisí na tržních podmínkách nebo politických sporech, ale rozhodujícím faktorem určují budoucnost jakékoli civilizace.

O čem to teď mluvím, co tím myslím? Především hovořím o klimatické agendě. Vědci odhadují, že v důsledku lidské činnosti se v zemské atmosféře nahromadily více než dva biliony tun skleníkových plynů. Každý rok se tento objem zvyšuje o 50 miliard tun, což postupně ohřívá planetu.

Často slýchám, jak lidé říkají, že Rusko ve skutečnosti nemá zájem řešit globální problémy životního prostředí. Mohu vám hned říci, že je to absurdita, mýtus, dokonce i přímá nadsázka. Stejně jako ostatní země pociťujeme rizika a hrozby v této oblasti, včetně desertifikace, eroze půdy a tajícího permafrostu. Mnoho lidí v publiku ví a pracuje v Arktidě: máme celá města v Arktidě postavená na permafrostu. Pokud všechno roztaje, jaké budou důsledky pro Rusko? Samozřejmě, že se toho bojíme.

Vždy jsme podporovali provádění Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, Kjótského protokolu a Pařížské dohody. Dovolte mi zdůraznit, že neexistuje samostatné ruské, evropské, asijské nebo americké klima. Všechny naše země mají společnou odpovědnost za moderní svět a životy budoucích generací. Musíme odložit stranou politické a jiné rozdíly a neměnit přechod na "uhlíkovou neutralitu" v nástroj nekalé hospodářské soutěže, když se pod záminkou uhlíkové stopy podniknou pokusy o narušení investic a obchodních toků v zájmu někoho, zatímco omezení přístupu k nejmodernějším zeleným technologiím se pro některé země a výrobce stává faktorem, který zaostává.

Jak vidíme příspěvek naší země k boji proti změně klimatu? Jsem přesvědčen, že vzhledem k velikosti, místu a úloze Ruska ve světě budou environmentální a klimatické projekty naší země hrát vedoucí úlohu v celosvětovém úsilí o zachování klimatu po mnoho dalších desetiletí. Stanovili jsme si cíl, že v příštích 30 letech bude množství čistých emisí skleníkových plynů v Rusku nižší než v Evropě. Jsem přesvědčen, že se jedná o ambiciózní, ale dosažitelný cíl, a a vyzývat vládu, aby do 1. O této otázce budeme diskutovat na jiném zasedání.

Na jakých oblastech plánujeme pracovat?

První se týká projektů zaměřených na snížení objemu emisí v hospodářských odvětvích. Již jsem řekl, že ruský energetický průmysl zvyšuje podíl nízkouhlíkových zdrojů, zejména výstavbou jaderných elektráren, vodních elektráren a obnovitelných zdrojů. Máme největší zásoby plynu na světě a plyn je uhlík, ale je to nejčistší uhlík a během přechodného období se bez něj prostě nebudeme moci obeřit.

Mimochodem, Rusko již vytváří nezbytnou infrastrukturu pro výrobu vodíku prostřednictvím jaderného odvětví, která bude využívána jako nosič surovin, paliva a energie, zejména v oblasti metalurgie, výroby cementu a dopravy.

Budeme také nadále snižovat emise z výroby uhlovodíků. Budeme pokračovat v práci na využití souvisejícího plynu. Ze všech zemí produkujících ropu jsme pravděpodobně největším uživatelem tohoto druhu plynu na světě. Hluboce zmodernizujeme odvětví tepelné energie a elektrifikujeme infrastrukturu pro přenos plynu. Plánujeme také dále zlepšit energetickou účinnost v rezidenčním sektoru a topných systémech, přeměnit veřejnou dopravu na plynové, elektrické a hybridní motory a snížit intenzitu emisí stavebních materiálů. Stručně řečeno, hovoříme o příčné technologické obnově celého hospodářství a infrastruktury.

Je zřejmé, že zahájení takových projektů vyžaduje pobídky využívající tržní nástroje. Za tímto účelem začínáme vydávat státem dotované "zelené dluhopisy" a vypracovali jsme výkonnostní kritéria pro ekologické projekty nebo v jazyce odborníků "zelenou taxonomii".

K vyřešení problému globálního oteplování však samotné snižování emisí rozhodně nestačí. Pro dosažení takzvané uhlíkové neutrality je důležitým ukazatelem absorpce skleníkových plynů. Je nutné snížit množství, které se již nahromadily v atmosféře, a naším hlavním úkolem je naučit se zachycovat, ukládat a používat oxid uhličitý ze všech zdrojů.

Druhá oblast práce s tím souvisí. Doslova před našima očima vzniká ve světě celý průmysl, zásadně nový trh, kde budou cirkulovat takzvané uhlíkové jednotky. Mnoho lidí, včetně společností v odvětví energetiky, ví, co jsou tyto jednotky za sebou, ale dovolte mi to vysvětlit. Je to druh aktiva, které popisuje množství půdy nebo lesa, které absorbuje škodlivé emise do atmosféry. Jinými slovy, pokud jste na místě udělali další práci a zvýšili jeho absorpční kapacitu, znamená to, že jste vytvořili určité množství uhlíkových jednotek. I dnes mnoho zemí a sdružení plánuje přijmout tyto jednotky od vývozců, čímž kompenzují emise z výroby dováženého zboží.

Rusko má obrovský potenciál pro absorpci v lesích, tundře, zemědělské půdě a močálech. Například naše země má pětinu světových lesů, které zabírají téměř 10 milionů kilometrů čtverečních. Podle odborníků a vědců již absorbují miliardy tun ekvivalentu oxidu uhličitého ročně.

Opakuji, význam přirozeného potenciálu Ruska pro klimatickou stabilitu celé planety je obrovský, jednoduše kolosální. A samozřejmě díky svým přirozeným výhodám může Rusko zaujímá zvláštní místo na globálním trhu s uhlíkovými jednotkami. Za tímto účelem musíme zvýšit účinnost využívání lesů a půdy, zvýšit jejich absorpční kapacitu, zejména zvýšením oblastí opětovného zalesňování, bojem proti lesním požárům, rozvojem panenských přírodních oblastí, přírodních rezervací a národních parků – to je to, co děláme a hodláme dělat v budoucnu – a zaváděním nových agrotechnů pro obnovu půdy.

A zde můžeme dosáhnout trojitého efektu najednou. Především investicemi do technologií, ochrany lesů a zlepšování půdy zlepšíme ochranu životního prostředí našich občanů, našich měst a území, kde žijí. Zadruhé vytvoříme pracovní místa v nových odvětvích špičkových technologií, pokud se bude používat skleníkové plyny. A za třetí, vytvoříme vlastní dodatečný faktor konkurenceschopnosti pro naše vývozce na zahraničních trzích.

To se týká mnoha lidí, kteří jsou nyní v místnosti. Žádám, aby to bylo chápáno jako přímý vzkaz ruským společnostem, které nakupují, začínají nakupovat nebo zvažují nákup uhlíkových jednotek v zahraničí nebo to plánují v budoucnu. Místo toho by bylo nutné investovat zdroje do klimatických projektů v naší zemi. Z dlouhodobého horizontu by výhody byly větší pro ty, kteří tak dělají. Hospodářský přínos bude větší, tato práce bude efektivnější a výhledová.

V této souvislosti bych rád povšiml, že podle odborníků by příjmy nového klimatického průmyslu na ruském trhu – neméně důležitá čísla – mohly v blízké budoucnosti přesáhnout 50 miliard dolarů ročně. Stručně řečeno, je to zajímavá a zisková oblast pro investice domácích i zahraničních společností. Zveme zainteresované partnery, aby se na této práci podíleli. Vytvoříme pro to všechny potřebné podmínky.

Zde bych se rád zaměřil na několik otázek, které mají zásadní význam pro klimatické projekty v Rusku. Co tím myslím? Musíme podrobně vypracovat kritéria pro tyto projekty, abychom určili, ve kterých oblastech a místech by měly být zahájeny a jaké technologie použít.

Musíme také vytvořit transparentní a objektivní systém hodnocení výsledků projektů v oblasti klimatu; je to velmi důležitá část toho, o čem nyní hovořím, a to je zaznamenání současné absorpční kapacity lokalit a té, která bude získána po realizaci projektu. Ve skutečnosti vypočítejte "deltu" ve formě uhlíkových jednotek, které jsem právě zmínil.

Hlavní věcí je nastavení monitorování emisí a absorpce skleníkových plynů na základě pozorování vesmíru, digitálních technologií a metod umělé inteligence.

Takový národní systém se již v Rusku staví s využitím potenciálu naší vědy. Zde vytváříme síť "uhlíkových polygonů", kde se v reálném čase provádí kontrola emisí oxidu uhličitého a absorpce, kde se vyhodnocuje stav přírodních systémů, kvalita vody a další parametry.

Uspořádáme také pilotní trh s uhlíkem na území Sachalinovy oblasti. Tento experiment bude krokem k uhlíkové neutralitě s cílem vytvořit vnitrostátní trh pro výměnu uhlíkových jednotek.

Vím, že podobný systém se připravuje na spuštění i v jiných zemích. A zde je další důležitý úkol: týká se vzájemného uznávání započítání emisí skleníkových plynů a pohlcení. To vyžaduje transparentní systém statistiky klimatu, porozumění mezi národy a samozřejmě společný výzkum. Jsme také otevřeni takové spolupráci.

Nařizuji vládě, aby do července 2022 zavedla komplexní regulační rámec pro klimatické projekty v Rusku, a to jak z hlediska federálních zákonů, tak z hlediska metod a předpisů ministerstva, aby společnosti, domácí i zahraniční, mohli rozvíjet a provádět své plány v této oblasti na základě jasných a srozumitelných pravidel a kritérií.

Kolegové, na závěr bych rád zopakoval, že navzdory všem výzvám, které představuje globální pandemie, se život postupně vrací do normálu. Vynikajícím příkladem je, opakuji, naše setkání v Petrohradě. A příští týden bude severní hlavní město Ruska hostit mistrovství Evropy ve fotbale.

V tomto ohledu bych rád popřál našemu velkému příteli katarskému emírovi vše nejlepší. Včera měl narozeniny. Blahopřejeme vám, Vaše Výsosti. Jsem přesvědčen, že Katar bude příští rok s velkým úspěchem hostit mistrovství světa ve fotbale.

Tyto skvělé akce a fóra skutečně spojují lidi z různých zemí. Zástupci podniků, kteří jsou v sále početní, velmi dobře vědí, že je to přímá komunikace založená na vzájemné důvěře, která posouvá projekty a iniciativy společností, a tedy celé globální ekonomiky, kupředu.

Rusko vytvoří každou příležitost pro toto sdělení, pro výměnu zkušeností, pro demonstraci nejpokročilejších úspěchů vědy a techniky.

Děkuji vám za trpělivost a pozornost a přeji fóru mnoho úspěchů.

Mockrát děkuju.

Zdroj: Oficiální webové stránky Kremlu

Autor: 
Vložil: jk
Zdroj: 
http://kremlin.ru/events/president/news/65746