Členové komisí

člen sportovní komise
členka Komise pro kulturu a cestovní ruch
člen Komise pro inovace Jihočeského kraje
členka Komise pro zdravotnictví a sociální péči