Členové komisí

členka Komise pro kulturu a cestovní ruch
člen Komise pro inovace Jihočeského kraje
členka Komise pro zdravotnictví a sociální péči
člen sportovní komise