Členové komisí

člen Komise pro inovace Jihočeského kraje
členka Komise pro zdravotnictví a sociální péči
člen sportovní komise
členka Komise pro kulturu a cestovní ruch