KSČM na přelomu tisíciletí

9. 5. 2016

Stojíme na prahu 21. století a současně i na prahu nového tisíciletí. Zápas o život, jenž by byl důstojný člověka, pokračuje, byť za nových okolností a v nových podmínkách. Završilo se deset let od návratu naší společnosti ke kapitalismu. Výsledkem je hluboká krize ekonomická, stejně jako politická, morální, ekologická.

Více informací zde