1938 - Kdo nás také porcoval

5. 7. 2016

O Polácích a Maďarech se moc nemluvilo

Mnichovská dohoda, též Mnichovská zrada, nebo Mnichovský diktát byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově. Podepsána byla po půlnoci 30. září 1938 ve čtyřech jazykových verzích. Zástupci čtyř zemí-Velké Britanie (Neville Chamberlain), Francie ( Édouard Daladier), Německa (Adolf Hitler) a Itálie (Benito Mussolini )- se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci ( Sudety ) Německu. Jedním z rozhodnutí, které přijali signatáři Mnichovské dohody na úkor Československa, byl i požadavek uspokojit územní nároky Polska a Maďarska.

Zatímco Poláci na nic nečekali a hrubým nátlakem donutili Prahu k bezprostřednímu odstoupení Těšínska a později i menších území na severním Slovensku, územní požadavky Maďarska se staly zpočátku předmětem zdlouhavých jednání. Přehledně o těchto skutečnostech v prezentaci PowerPoint zde:

Autor: 
mus
Zdroj: 
Vlastní