Archivní materiály

12. 5. 2020

1945. 29. duben – 3. září. Čimelice.

                              Letecký útok, převzetí moci akce českých dobrovolníků, setkání

                              amerických a sovětských velitelů při trojím jednání o kapitulaci vojsk

11. 5. 2020

1945,duben – 13. květen. Český Krumlov.

Pamětní zpráva T. Schwarze[1] o napětí posledních dnů války (uprchlíci, zákopnické práce), o příjezdu amerických vojsk a utvoření NV, sepsané 15. března 1946.

10. 5. 2020

1945, 23. března – 23. května. České Velenice.

                                 Pamětní záznam, sestavený ze vzpomínkových článků a vyprávění

                                 pamětníka, popisuje přípravy, průběh osvobození a převzetí moci ve

9. 5. 2020

1945, 5. - 12. května. Bernartice.

Ohlas pražského povstání, vznik NV, přítomnost vojenské skupiny Bernard z Písku, odzbrojení německých jednotek a bojové střetnutí, příchod vojsk generála Khuse, osvobození a tryzna za padlé. Události zapsal v období od 1. září 1946 do 26. srpna 1947 Antonín Kouba, učitel v Bernarticích.

              

7. 5. 2020

1945, 5. května – 17. května. Týn nad Vltavou.

Pamětní zápis o převzetí moci, vzniku místního a okresního NV, o mobilizaci, odzbrojování německých a maďarských jednotek a osvobození města. Kronikář řídící učitel Bedřich Karásek. Zápis pochází z roku 1946.

6. 5. 2020

  1945, leden – květen. Lišov.

Zápis o příchodu tzv. národních hostí a německého vojska. o RNV, konfliktech s jednotkami Wehrmachtu a osvobození města.

5. 5. 2020

1945, 26. ledna – 12. května. Soběslav.

Vyprávění o transportu smrti, příchodu německé posádky, transportech ustupujícího vojska, destrukci na trati, o vzniku a činnosti RNV, o zásobování města, slavnostní osvobození města a pohřbu padlých příslušníků Sovětské armády. Kronikář Jan Lindner, archivář. Zápis pochází z roku 1956.

3. 5. 2020

1945. 5. května – 22. června. Kardašova Řečice.

Kronikář popisuje vznik RNV, hromadné ničení válečného materiálu a odchod německých vojsk a uprchlíků, příjezd Sovětské armády, slavnost vítězství, odchody do pohraničí na výzvu KNV v Táboře a rozloučení s Rudou armádou. Zápis byl pořízen asi v roce 1955.

2. 5. 2020

1945, leden – 13. červen. Velešín.

Pamětní zápis o místním školství, národních hostech, transportech vězňů, hloubkařích, RNV a osvobození.Zápis pořídil v roce 1948 inspektor finanční stráže v.v. Josef Codl.

1. 5. 2020

1945, 5. května – 27. července. Strakonice.

Zápis nadepsaný Květnová  revoluce ve Strakonicích, o iniciativě odbojové organizace NIVA, vzniku národních výborů, zajetí německého generála, o boji s německou a maďarskou jednotkou, o příjezdu americké armády, o setkání s příslušníky RA a prvních opatření nových orgánů státní moci.

30. 4. 2020

V kronice města Kaplice o konci války a průběhu osvobozování píše učitel Josef Tomášek:

29. 4. 2020

945, leden – květen. Lišov.

Zápis o příchodu tzv. národních hostí a německého vojska. o RNV, konfliktech s jednotkami Wehrmachtu a osvobození města.

27. 4. 2020

Je rovněž velmi pravděpodobné, že mezi prvními vznikla v Českých Budějovicích skupina kolem známého předválečného člena KSČ Františka Liebla, který se vrátil v první polovině roku 1944 z koncentračního tábora.

24. 4. 2020

Nebude ke škodě pro čtenáře, si po uplynutí 75 roků připomenout, že v Pošumaví, Volyni a okolí obsadily armády tří států. V roce 1938-39 jednotky ČSR, v roce 1939- 45 jednotky fašistického Německa a v roce 1945 útvary americké armády.

Léta okupace 1938 - 1945

24. 4. 2020

Vladimír Putin přednesl dosud nepublikované a nezveřejněné historické materiály. Viz. videozáznam - neformální summit SNS Petrohrad 2019.

Co z nich vyplývá? 

Polsko nebylo protihitlerovskou zemí. Naopak - 26. ledna 1934 to bylo Polsko FIRST, kdo podepsal smlouvu o neútočení s Hitlerem mezi evropskými státy. To je také nazýváno "Pilsudski-Hitler pakt."

23. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM dokončil publikování sledu nejhlavnějších událostí tak, jak je zaznamenali kronikáři měst a obcí. Nyní publikujeme dílčí shrnutí. 

22. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

19. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

15. 4. 2020

První válečné bombardování města České Budějovice. 

15. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

11. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

Stránky