Kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva

vedoucí kandidát v Jihočeském kraji
2. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
5. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
6. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
7. kandidát do Zastupitelstva jihočeského kraje
8. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
9. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
10. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje
11. kandidát do Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

 

 

 

 

Volební program Jihočeského kraje 2020

Stop kapitalistické džungli

- Zažíváme krizi – a čím je charakterizovaná? Vydělává na všem. Rozevírají se nůžky mezi bohatými a chudými. Bohatí bohatnou a chudí ještě více chudnou. Vše se zdražuje. Stává se praxí, že to, co by mělo být státem hrazené /tedy zdarma/, jako školství, zdravotnictví –  platíme. I zastupitelská demokracie ve skutečnosti plní úkoly nejbohatších lidí.                                                                                                  

- To, co se odehrává, je vyvrcholení problémů, které vyplývají z podstaty kapitalismu. Socialismus dojel na to, že neřešil nastalé problémy. Sami jsme nevymysleli, jak lépe, jen jsme kritizovali kapitalistickou společnost.                                                                                                                       

Podstatou kapitalismu je ovládnout kulturní myšlení,  nic nevymyslí, jde o kulturu spotřeby ani nemá poselství. Kapitalismus chceme vyměnit ne ho opravovat. Byl socialismus  lepší ? Ano, rodily se děti, dnes vymíráme, zachraňuje to migrace, pracovní zatížení se zvyšuje

- Covidová krize – hovoří se o pandemii, ale čísla pandemii neodpovídají /je rozšířena po všech kontinentech/.  O nemoci nic nevíme, až test odhalí, že ji máme. Je to součást trendu zakrýt krizi – zisk si nechá podnikatel, ale ztráty se socializují. Úmrtnost nedosahuje úmrtnosti jiných onemocněních /infarkty, rakovinová onemocnění.

- Na kraji se kapitalismus nevyřeší, KSČM má zájem, aby se kraj choval v zájmu většiny obyvatelstva. Stěžejní je školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava.

Školství - všechny experimenty /inkluze, slučování oborů, rušení jeslí atd/ byly špatné, jedině návrat k jednotnému školství na všech stupních se po třiceti letech ukazuje jako správný. Ale všechny vlády se tomu bránily. Stát to stojí finance a proto vybírá od lidí.

Obdobně je na tom zdravotnictví a sociální služby, kdy se stát zbavil jejich financování a převedl to na kraje bez dostatečné finanční podpory,  a proto to musí doplácet občané. Navíc celý systém zdravotnictví se rozštěpil a tím prodražil – každý si jde za svými body.

Financování dopravy se stát rovněž vzdal, financuje ji soukromý investor.

Stát se těchto složek vzdal – privatizoval. KSČM toto nepodporuje, cílem je tomu zabránit a rozvíjet jednotlivé obory, aby lidé mohli žít důstojný život.

- Evropská unie v současné době je pro nás neakceptovatelná, vystoupit z ní sami ale nemůžeme

- Budoucnost  - je volba mezi novodobým otrokářstvím a skutečnou vládu lidu

 

Směřování k základní potravinové soběstačnosti

- vrátit se do předlistopadové doby

      brambory, pšenice apod. - vše co se dá u nás vypěstovat, s tím je spojena změna podpory z hektaru na produkci obnovení chovů skotu a to nejen masných plemen, ale i mléčných /tím se zlepšení i struktura půdy chlévskou mrvou/

- prosazení evropských podpor bez ohledu na velikost podporovaného subjektu

- vše co si můžeme vypěstovat sami, to pěstovat a zemědělcům dorovnat dotace, aby se nevyplácelo komodity dovážet

- zmenšení výměry polí a důsledné dodržování osevních postupů a agrotechniky

- podpora pěstování zeleniny

- dotace pro ty, kteří hospodaří, ne pro „údržbáře krajiny“

- podpora výrobců regionálních potravin

 

Řešení nedostatku lékařů a zdravotnického personálu

-podmínit studium 10 lety závazkem, aby nově vystudovaní neodcházeli

- návrat středoškolského zdravotnického vzdělávání před rok 1989 /opustili jsme strukturu vzdělávání, kterou nám svět záviděl/, tj. 4leté vzdělávání zdravotních sester

- snížení administrativní náročnosti ve zdravotnictví sloučením zdravotních pojišťoven

-zajisti v každé okrese plnohodnotnou nemocnici

- navrácení centrálního řízení rozhodujících zdravotnických částí – a to záchranky, hygieny, pohotovostní služby / řídit je centrálně/

- získání alespoň 1 národního výrobce léků

- dotace na vybavení a provoz nových ordinací v menších městech a na venkově

 

Podpora technického školství

- omezení nadměrných kapacit víceletých gymnázií

- alespoň 30% vycházejících žáků by mělo jít na střední odborná učiliště / je alarmující nedostatek řemeslníků – proto podpora tradičních řemeslných dovedností, bez kterých se společnost neobejde/

-propojení škol s výrobními podniky a stipendijní program pro učně, jak podnikové, tak krajské

- vzdělávání začíná od 3 let v MŠ, proto podpora školských aktivit od MŠ

- návrat k jednotným osnovám, stanovit co se neobejde bez jednotných osnov

 

Kůrovec a vodní zdroje

- ve spolupráci s podporou zemědělství dosáhnout návratu vody do lesů – i za cenu výkupu lesních pozemků od drobných vlastníků

- účelné hospodaření v lesích – osazování, …

- jednoduché žádosti o dotace

- zpětný odkup vodárenských systémů obcí a kraje

- podpora využívání přirozených zdrojů /omezení pitné vody na jiné účely/

- terénní úpravy v krajině

- podpora projektů na zadržování vody v krajině

- udržovat monitoring hladiny podzemních vod a jejich čerpání

- podpora výstavby a modernizace čističek odpadních vod

 

Řešení odpadového hospodářství

- definitivně rozhodnout o způsobu řešení problému kolem odpadů – spalovna a kde

- podpora třídění, podpora vědeckého zkoumání druhotného využití tříděného odpadu

- dotační podpora přednostního využití druhových surovin

- podpořit vznik ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a při jeho vzniku podpořit vznik překládkových stanic a přepravu přesunout na železnice

- požadovat po příslušných orgánech povolení nových moderních spalovacích technologií

 

Sociální služby

- na počet obyvatel dostatečný počet hospicových lůžek  a míst v DD, domovů s pečovatelskou službou, alzha. center,  a to včetně zapojení do normálního života

- podpora dotací na výstavbu nových míst, ale i na provoz

 

Jaderná energetika

- dlouhodobě podporujeme přípravu na výstavbu dalších bloků JETE

 

Dopravní obslužnost

- zajištění centrální obslužnosti velkých měst a jejich aglomerací

- zajistit hromadnou dopravu do všech obcí minimálně na úrovni 2x denně, návaznosti spojů

- řešení jednotné jízdenky

 

JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČNOST

 

Desatero Jihočeské KSČM

  • stop kapitalistické džungli
  • zvýšení potravinové soběstačnosti
  • dostupnost a kvalita lékařské péče
  • podpora školství bez inkluze
  • obnova jihočeských lesů po kůrovcové kalamitě
  • ochrana vodních zdrojů a jejich rozšiřování
  • koncepční řešení odpadového hospodářství v kraji
  • výstavba domů s pečovatelskou službou a hospiců
  • podpora jaderné energetiky
  • zlepšení dopravní obslužnost