JAKÁ JE SITUACE ČESKÉ LEVICE?

28. 9. 2021

V pondělí 20. 9. 2021 proběhl odborný seminář, který společně pořádal Institut české levice, Centrum strategických a teoretických studií a Klub společenských věd. Seminář se zabýval situací v českých levicových stranách, které v současnosti bojují o své přežití v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními referujícími byli – sociolog Ján Mišovič, Jiří Málek ze Společnosti pro evropský dialog (SPED) a Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie (MdA).

Ján Mišovič ve svém vystoupení zopakoval volební výsledky KSČM od roku 1996. Poukázal na to, že za propad volebních výsledků této levicové strany není zodpovědné jen centrum, ale i samotné kraje. V každém kraji totiž nalezneme silnější okresy pro levici jako takovou – dle jeho slov jsou mnohdy rozdíly značné. Dále zmínil, že ne všichni levicově smýšlející občané jsou ochotni ve všech druzích voleb volit levicové strany.

Jiří Málek ze SPED zmínil, že ČSSD každý měsíc sleduje vývojové trendy v České republice, které si nechává analyzovat. Dle jeho slov je na tom v rámci získávání data a analýz ČSSD lépe, než KSČM. Dále se ve svém vystoupení věnoval evropskému srovnávání na pravo – levé škále, kam se kdo hlásí – většina lidí se dnes přesunuje do politického středu. Zmínil i problematiku německé strany Die Linke, kde se začíná kopírovat stav naší levice. Z výzkumů je patrné, že lidé, kteří inklinují k levici, chtějí, aby spolu levicové strany více spolupracovaly a hledaly společná řešení.

Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie se ve svém vystoupení věnoval jak evropskému kontextu, stejně i tuzemskému. Dle jeho slov i v Polsku existuje levice a na rozdíl od České republiky ji volí mladší lidé plus lidé s vyšším vzděláním. V Polsku hraje velkou roli hodnotová orientace s levicí – sociální a rodinná politika – a došlo k proměně voličského elektorátu, který se nyní rekrutuje ve větších městech, než v menších obcích. Dle jeho slov není evropská levice v krizi, protože má poměrně dobré volební výsledky ve Skandinávii, Španělsku nebo Itálii. Nicméně ve středoevropském prostoru se podpora levicových stran radikálně snížila. V roce 2013 se v České republice zhroutil voličský elektorát ODS po aféře na Úřadu vlády, kam přišla zatýkat policie na pokyn tehdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty. Do roku 2013 zde dle slov Patrika Eichlera existoval duopól ODS – ČSSD a jestliže se v inkriminovaném roce duopól zhroutil, tak se to vše odrazilo ve volebním výsledku pro obě politické strany. V polistopadové době sehrál velkou antikomunismus, který byl primárně namířen proti ČSSD, než KSČM.

Po úvodních vystoupeních probíhala diskuze, kde se debatovalo o vztahu ČSSD – KSČM, stejně i o tom, co je to sociální rovnost nebo socialismus. Rovněž zaznělo, že by po volbách měl proběhnout další seminář, kde by se rozebíraly výsledky pro levicové strany.