Z mimořádného zasedání OV KSČM Jindřichův Hradec

31. 10. 2017

Stanovisko OV KSČM Jindřichův Hradec k výsledkům voleb do PS PČR.

OV KSČM Jindřichův Hradec na svém dnešním jednání vyslovil velkou nespokojenost s prezentací a nejednotností nejužšího vedení KSČM ve volební kampani.

Uvítali jsme rozhodnutí ÚV KSČM o svolání mimořádného sjezdu na duben 2018. Uvítali jsme také rozhodnutí předsedy ÚV KSČM dát svou funkci k dispozici.

Doporučujeme radikální řešení situace nejpozději na jednání mimořádného sjezdu a vyzýváme ostatní okresní organizace k podpoře změn ve vedení KSČM.

V Jindřichově Hradci 30.10.2017

Autor: 
OV KSČM Jindřichův Hradec