Stanovisko VV OV KSČM Jindřichův Hradec k výsledku krajských a senátních voleb

12. 10. 2016

Výkonný výbor OV KSČM Jindřichův Hradec na svém zasedání 10. 10. 2016 zaujal následující stanovisko k výsledku krajských a senátních voleb.

 Máme za sebou krajské a senátní volby. Očekávání byla optimistická, ovšem realita byla pro KSČM zcela jiná. Naše strana v krajích získala pouze přes 10 % hlasů voličů, což je téměř poloviční pokles oproti úspěšným volbám 2012. Na celorepublikové úrovni přišlo k volbám asi jen o dvě procenta méně lidí než před čtyřmi lety, nicméně úbytek poloviny voličů je vskutku katastrofální.

Domníváme se, že v krajích, kde jsme se podíleli na vedení, jsme neuměli odvedenou práci zástupců KSČM ve vedení krajů a náš podíl na dobrém fungování, vhodně prezentovat lidem.

ÚV KSČM bude jistě vše analyzovat, kde došlo k zásadním pochybením, ale to není jen úkol pro ÚV, ale i pro okresní a krajská vedení. Okresní a krajské výbory se nemohou distancovat od svého podílu na tomto neúspěchu. Musíme být k sobě kritičtí a najít cestu k nápravě.

Zamysleme se nad tím, proč se nám nepodařilo dostat všechny naše voliče a sympatizanty k volbám. Za rok nás čekají volby do PS PČR. Blíží se výroční schůze, okresní a krajské konference. Právě zde musíme zareagovat na nepovedený volební výsledek. Nelze jen vést kritické řeči. Je nutné vyvodit důsledky tohoto historicky nejhoršího výsledku strany a to třeba i personálně na úrovni krajské a okresní.

My, členové VV OV KSČM Jindřichův Hradec předstoupíme před naše delegáty okresní konference, aby rozhodli, zda máme nadále zastávat funkce nebo zda má dojít k personálním změnám. Vyzveme všechny základní organizace, aby na svých výročních schůzích projednaly případné personální návrhy do našeho okresního či krajského výboru a podaly náměty ke zlepšení prezentace naší strany ve společnosti.

Tímto bychom chtěli vyzvat všechny OV, KV i ÚV k zamyšlení, zda se k této výzvě připojí a vyvodí z volebního neúspěchu konkrétní osobní zodpovědnost.

Je to na nás – na lidech z regionů!

Autor: 
OV KSČM Jindřichův Hradec