K návrhu na zřízení ministerstva pro vědu a výzkum

26. 8. 2016

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy·25. srpen 2016.

Návrhy na zvýšení počtu ministerstev se čas od času objevují, ale obvykle se také střetávají s kritikou, že nejde o koncepční řešení skutečných problémů, ale o dílčí zájmy stran, některých zájmových lobby nebo jednotlivých ministrů bez ministerstva, o kariéry.

Zatím do sněmovního  Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu žádný koncepční návrh na rozšíření počtu ministerstev, za kterým by stála vláda, nedorazil. Návrh na zřízení ministerstva pro vědu a výzkum je nutné posuzovat v kontextu s dalšími podobnými návrhy na zřízení ministerstva sportu nebo dalších.

Proto jsem i v tomto případě poměrně obezřetný a skeptický.

Autor: 
Miroslav Grebeníček