Vnímání volebních subjektů při volbách 2017 v éře dezinformací a nepravd

13. 12. 2017

Dezinformace, zavádějící informace, nepravdy a vnímání volebních subjektů na vybraných internetových platformách ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, SPD, STAN, Svobodní, TOP 09 a Zelení jasně převažovaly negativní zmínky nad pozitivními. Nejčastěji byly zmiňovány subjekty, které se po celou dobu volební kampaně zdály jako nejvýznamnější političtí aktéři – hnutí ANO a ČSSD.

 I přestože hnutí ANO bylo vykreslováno převážně negativně, v některých textech bylo možné nalézt pozitivní podtóny, které hnutí chválily za boj proti establishmentu a popisovaly Andreje Babiše jako schopného politického hráče.

ČSSD byla naopak velmi ostře kritizována a stala se cílem dezinformace spojené s memorandem o lithiu (viz kapitola Dezinformace).

Kriticky (zejména v souvislosti s jejich pozitivním postojem k EU, NATO a migraci) byly vnímány strany pravého středu (TOP 09, KDU–ČSL a STAN) a Strana zelených.

ODS byla sice ve více než polovině případů zmiňována negativně, avšak zároveň byla některá prohlášení jejích členů (například ta kritická k EU) sdílena na některých sledovaných platformách.

Způsob referování o KSČM byl smíšený a objevovala se tvrzení, že tato strana již nepředstavuje skutečnou protestní sílu, ale je součástí klientelistického systému panujícího v zemi.

Zlom lze vysledovat u textů věnovaných Pirátské straně, která byla zpočátku vnímána jako subjekt s  marginálním vlivem a bylo o ní referováno v neutrální rovině. Jak se preference této strany začaly zvyšovat, rétorika textů se výrazně změnila a o straně začalo být referováno negativně (2/3 negativních zmínek se objevily v posledních 10 dnech před volbami). Pirátská strana využívala k propagaci svých priorit a politických postojů web Czech Free Press.

Jediná strana, která se těšila (i když nikoli bezvýhradné) podpoře sledovaných platforem, byla SPD, jejíž prohlášení byla také často citována.

 Menší protestní subjekty (ČSNS/ANS, Rozumní, SPO, Realisté) byly zmiňováni pouze omezeně (méně než 10 zmínek celkem), avšak většinou pozitivně. Představitelé ČSNS/ANS ke zveřejňování svých politických prohlášení často využívali web Czech Free Press.

Závěr - výběr:

Čtenáři výše citovaných platforem zvažující volbu KSČM mohly být od volby této strany odrazeni jejím ambivalentním ( protichůdným, neukotveným ) vykreslováním. I přestože ostatní strany byly vykreslovány ještě negativněji, je otázkou, zda jejich volbu čtenáři sledovaných platforem vůbec zvažovali.

Zdroj (výběr), autor Jonáš Syrovátka: zde:

Fotogalerie

Sledované platformy
Sledeované volební subjekty
Autor: 
JK
Zdroj: 
Využito http://www.pssi.cz/download/docs/482_parlamentni-volby-2017-analyza.pdf