Ze 4. zasedání ÚV KSČM 15. září 2018

17. 9. 2018

Současná situace není jednoduchá, je proto třeba se věnovat nejen krátkodobému ale i dlouhodobému programu a jít s plným nasazením do voleb. Je ale také třeba připomínat historii, protože dnešní mainstreamová média ji přinejmenším zkreslují.

To a mnoho jiného zaznělo na sobotním 4. zasedání Ústředního výboru KSČM. »Náš úkol je, abychom jako členové strany, jako funkcionářský aktiv, jako kandidáti do komunálních a senátních voleb - včetně štábů kandidátů a se všemi spolupracovníky, ať už jsou z řad veřejnosti či naši sympatizanti - zvládli volební kampaň ve městech a obcích a senátních obvodech tak, abychom byli co nejúspěšnější,« řekl v úvodním projevu, jehož plné znění přetiskujeme na straně čtyři, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Chci zcela jednoznačně říct, že náš krok, který jsme učinili v červenci letošního roku, tzn., že jsme se podíleli na tom, že Česká republika má vládu s důvěrou, byl krok velmi riskantní, ale také velmi odpovědný, protože vláda bez důvěry by znamenala v Evropě zisk jiných na úkor České republiky, na úkor našich občanů. Pro nás to ale znamená, že jsme ve velmi složité situaci, ve které musíme na jedné straně nést tu odpovědnost, kterou jsme na sebe vzali, a na druhé straně velmi pečlivě plnit náš volební program a každý krok, který děláme, správně prezentovat,« pokračoval Filip, který také poděkoval těm skutečně aktivním kandidátům a funkcionářům ve městech a obcích za jejich poctivou práci a propagaci KSČM a popřál jim úspěch.

Podle Marty Semelové je třeba ukázat, že komunisté jdou do voleb všichni společně a táhnou za jeden provaz. Pražští kandidáti jsou pak podle ní neustále v ulicích a za jejich snahu je třeba je ocenit. Připomněla také blížící se Den s Haló novinami, který se bude konat v sobotu 22. 9. na Karlově náměstí v Praze.

Jan Navrátil nastínil, že v rámci volební kampaně lze připravovat i různé petice. Doplnil, že u nich v Hodoníně nyní připravili hned dvě, které se setkaly s velkým ohlasem. Připomněl, že dlouhodobým tématem KSČM je dostupnost bydlení, jehož se i jedna z petic týká. Oldřich Jakubek pak informoval o těžkostech kampaně v Ostravě. Jan Foldyna poté vzpomněl letošní předvolební akci ve Svojšicích a upozornil, že akce by se měly sjednotit. Doplnil, že Svojšice budou i příští rok, byť v říjnu nás žádné volby nečekají.

Mnichovská zrada

Filip také připomněl, že je před námi 80. výročí mnichovské zrady (stanovisko ÚV KSČM k tématu na str. 2). »Ještě dnes debatují v Českém rozhlase, České televizi a v dalších médiích, ať už jde o Lidové noviny nebo kterýkoli tisk, jaké jsou důsledky srpna 1968. A kdo v nich připomíná to, jaké byly, a dodnes jsou, důsledky Mnichova 1938?« otázal se Filip. »Ve sdělovacích prostředcích bývají tyto věci často zkreslovány a překrucovány, bývá hledána vina především u tehdejšího prezidenta Eduarda Beneše,« doplnil místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

»Pro KSČM v současnosti není většího úkolu, než aktivně vystupovat proti přípravám nové války, bojovat za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz, bojovat proti soudobým projevům fašismu a autoritářství. Stejně aktuální je boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich národních dějin a nenechat se zastrašit nebo umlčet při jejich obhajobě. Tragédie Československa v důsledku německého diktátu z Mnichova 1938 vždy varovala a stále varuje,« stojí mimo jiné ve stanovisku.

Miroslav Kavij pak vyzval, aby se KSČM k hlasováním ve Sněmovně týkajících se historie stavěla zodpovědně. Josef Bohatec uvedl, že u nich na Svitavsku historii připomínají často a diskutují o ní s občany. Připomněl, že se tak děje i ve spolupráci s Kluby českého pohraničí. Václav Sloup se pak pozastavil nad posledními vyjádřeními Andreje Babiše ohledně zákazu komunistů po roce 1989 a tvrdě je odsoudil.

Evropské volby na dohled

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek pak upozornil, že jsme nejenom v závěrečné fázi kampaně do voleb do zastupitelstev měst, obcí a také do Senátu, nyní je ale už třeba se také připravit na volby do Evropského Parlamentu. Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná proto již nyní představila předběžné materiály pro strategii pro volby do Evropského parlamentu a vyzvala, aby se s nimi všichni seznámili a přidali k němu své podněty. »Zástupci KSČM nejsou v Evropském parlamentu rozhodně do počtu, něco jsme dokázali,« připomněla.

»Je evidentní, že příští složení Evropského parlamentu bude mít zásadní vliv na to, jak se bude žít v České republice,« konstatoval Filip. »Situace okolo nás není nijak jednoduchá. Česká republika, Evropa, se ocitla ve velmi turbulentní situaci ekonomické, vojensko-politické a také, nezlobte se, personální. Pro nás je důležité, abychom v České republice byli schopni udržet ekonomický rozvoj, vysokou životní úroveň a její zvyšování u našich občanů, a proto potřebujeme zajistit, aby Česká republika nebyla jednosměrně zahraničně politicky orientovaná a aby zahraniční politika směřovala jak na sever, tak na jih, na východ i na západ,« dodal předseda ÚV KSČM s tím, že politický program KSČM je postaven na obhajobě zájmů většiny. »Protože ta většina opravdu nemá stamiliony, miliardy na účtech, živí se poctivou prací, za kterou dostává mzdu, která nedosahuje mzdy okolních zemí, a přesto platíme ceny, které jsou evropské,« upozornil.

Miroslava Moučková připomněla, že za KSČM stále více kandidují nestraníci. V evropských volbách je pak podle ní se třeba odlišit. »Abychom pouze nereagovali na nastolená témata,« uvedla. Ivan Hrůza dodal, že KSČM nesmí splynout s ostatními kandidujícími subjekty a varoval, že ostatní strany často před volbami »kradou« dlouhodobá témata komunistů. »Několikrát jsme prokázali, že naše návrhy jsou reálné, realistické, a že když se nám podaří je dobře formulovat, tak i když nám je například zamítnou na úrovni města, kraje, centra, tak je potom předloží někdo jiný v jiné podobě a chce na tom vydělat. A příkladů bych mohl uvést velké množství,« uvedl Filip. Dagmar Truxová pak nastínila důležitou roli členské základny a doplnila, že je dobře, že již nyní KSČM myslí na nadcházející volby do EP.

Tomeš Vytiska doplnil, že KSČM je jediná strana, která odmítá kapitalismus a to je třeba připomínat. »Kapitalisté nevytvářeli Evropskou unii, aby se měli lépe pracující, ale aby se měli lépe kapitalisté,« uvedl. Jaromír Kohlíček, připomněl nedávnou rezoluci proti Maďarsku. »Jsme proti takovémuto bezprecedentnímu zasahování do vnitřních záležitostí států,« konstatoval.

Místopředseda ÚV KSČM Václav Ort v závěru nastínil současné ekonomické možnosti strany a pohovořil o konsolidačním plánu pro roky 2018 až 2021, který byl následně vzat členy ÚV na vědomí.

V závěrečném usnesení také Ústřední výbor zvolil do funkce tajemníka ideologické komise ÚV KSČM Zdeňka Maršíčka.

Autor: 
cik, foto: KSČM
Zdroj: 
ihalo.cz