Tisková zpráva předsedy OV KSČM Tábor

7. 9. 2016

Krajské volby spolu se senátními klepou na dveře. I když kandiduji do senátu, rozhodně nechci zůstat stranou ve svých aktivitách směrem ke kraji nyní, ani v případě mého zvolení do horní sněmovny. Jedním z velkých témat je dopravní, zejména silniční a dálniční  infrastruktura. Na Táborsku, za které kandiduji, se v posledních letech, ale i měsících, problémy v této oblasti neuvěřitelně vrší. Chci na jejich řešení v budoucnu, nejen pokud mne občané zvolí, ale i jako zastupitel města, co nejaktivněji spolupracovat s krajem. Co nás na Táborsku nejvíce pálí?

Dostavba jihočeské dálnice je pro Táborsko naprosto prioritní. Ale nejde jen o dostavbu. V těchto dnech jsme se dozvěděli, že uzavírka obchvatu Tábora na D3 u bývalého Motocentra ani po 12 letech není vyřešena. Spory o přístupovou cestu majitelů Motocentra s ŘSD stále trvají a uzavírka je povolena až do roku 2019. To je pro Tábor i všechny řidiče nepřijatelné. Je zřejmě ze strany kraje nutné vyvíjet podstatně vyšší tlak na odpovědné orgány.

Prioritní ze silnic je nyní tah Tábor – Bechyně. Jihočeský kraj podcenil výběr zhotovitele rekonstrukce Švehlova mostu, který se dostal do finančních potíží. Most je již od jara uzavřen. Nyní má být zakonzervován a po novém výběrovém řízení se bude pokračovat na jaře. Několik měsíců plánovaná rekonstrukce (hotovo mělo být v prosinci) bude trvat rok a v Táboře to způsobuje krizové dopravní situace, které se v zimě na objízdné trase v zatáčkách v kopci nad Čelkovicemi ještě zhorší. Nehledě na kvalitu života v této příměstské části. Ve městě se zvedá velká vlna nevole a hovoří se o nutnosti vyhlásit stav nouze a přijmout ze strany kraje okamžitá opatření k vyřešení situace.

K dlouhodobým slibům kraje, jejichž prioritu stále mění, je výstavba jižního obchvatu Tábora ve směru Slapy – most přes Lužnici – Tesco. Zatímco hejtman Zimola ještě před dvěma roky ujišťoval, že obchvat je prvořadou prioritou, tak dnes je odsunut na horizont 15 – 17 let. Centrum druhého největšího jihočeského města trpí nadměrnou (zejména nákladní) dopravou a zhoršuje se trvale životní prostředí. Tady by se měl hejtman zasadit o co nejrychlejší řešení.

Stejně tak je zatím jen na papíru obchvat  (spojka) Měšická – Vožická a jeho napojení na dálniční přivaděč (krajská investiční akce). Ten by měl řešit situaci, kdy nákladní vozy, aby se vyhnuly mýtným branám na D3, zajíždějí do města a jeho příměstských částí.

V Táboře dne 6. září 2016

Autor: 
Ladislav Šedivý, kandidát do senátu za KSČM a zastupitel Tábora
Zdroj: 
vlastní