Anna Vaculíková k získání zpět panství Walderode

21. 6. 2019

Toto je poslední krůček, co nás odříznul od ČESKÉ SUVERENITY, SAMOSTATNOSTI… Prolomení Benešových dekretů je nejenom plivnutí do tváře našim předkům, kteří bojovali proti okupantům za Naše práva, za samostatnost Česka. Toto už je definitivní potvrzení nynější nadvlády cizích mocností nad Českou republikou, to znamená zařazení Česka na druhou podřadnou kolej, udělení Česku status podřadného národa určeného pouze na vykonávání podřadné práce za podřadnou mzdu bez jakýchkoliv práv na spravedlnost.

Autor: 
Anna Vaculíková
Zdroj: 
Vlastní fb