Jihočeský den pro evropské volby

13. 5. 2019

Jihočeský den pro evropské volby, Beseda skandidáty, TK