6. zasedání pléna KV

6. 9. 2021

6. 9.. jednání pléna KV