12. zasedání VV Jč KV KSČM

11. 11. 2019

12. zasedání VV Jč KV KSČM