11. zasedání VV Jč KV KSČM

14. 10. 2019

11. zasedání VV Jč KV KSČM