Z jednání Výkonného výboru Jč KV KSČM

22. 11. 2021

V pondělí 22. listopadu 2021 zasedal VV Jč KV KSČM. Jeho jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová, přivítala přítomné členy výkonného výboru, dále předsedu Krajské revizní komise KSČM Ivana Nadberežného, člena ústředního výboru Josefa Kovaříka a další hosty.

Po kontrole plnění usnesení byli přítomní seznámeni s výsledky a závěry jednání vyšších stranických orgánů.Například byla podána zevrubná informace z jednání mimořádného sjezdu KSČM konaného 23. října a prvního posjezdového jednání ÚV KSČM dne 19. listopadu. K těmto bodům programu se rozvinula obsáhlá diskuse. Převážně pozitivně, ale v některých případech také částečně kriticky byl diskutován průběh zabezpečení mimořádného sjezdu. Další informace o jednání vyšších stranických orgánů byly podány Květou Šlahúnkovou a Ivanem Nadberežným.

První posjezdové jednání ÚV KSČM telekonferenční formou se hlavně zabývalo přístupem KSČM, jako hlavního akcionáře, vůči akciové společnosti Futura, a.s. k její ekonomice. Projednán byl například doporučující postup pro členy představenstva a dozorčí rady na plánované prosincové valné hromadě a případné možnosti obměny některých stávajících členů. Celá řada dotazů od mimořádného sjezdu, přes jednání ústředního výboru až po diskusi na dnešním jednání směřovala k zachování tištěného (papírového) vydávání Haló novin jako deníku. O této otázce ústřední výbor rozhodl tak, že doporučuje ve vydávání pokračovat s častější kontrolou její ekonomiky.

V dalším výkonný výbor projednal a schválil plán práce na první polovinu roku 2022 a připravili jednání pléna Jč KV KSČM plánované na 29. listopadu.

Po projednání všech bodů programu předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala přítomným za účast a jednání bylo ukončeno.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM