Vojtěch Filip o volebním programu KSČM na ČRo Plus - 26. 6. 2017

28. 6. 2017

Vojtěch Filip host Interview Plus – přepis pořadu

pořad: Interview Plus - vysíláno: 11:34 - pořadí zprávy: 01

Vojtěch Filip host Interview Plus

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Mír, spravedlnost a bezpečí, to vše slibuje KSČM svým voličům, pokud jí dají hlas v letošních parlamentních volbách. V programu mají komunisté třeba růst minimální mzdy a progresivní zdanění podniků. Chtějí dostavět Jadernou elektrárnu Dukovany a rozvíjet družstevní a komunální podniky. Požadují třeba ale také, aby Česká republika vystoupila ze Severoatlantické aliance. Jaká je pravděpodobnost, že budou moci svůj program realizovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem je předseda KSČM Vojtěch Filip. Dobrý den do českobudějovického studia.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Dobrý den vám i posluchačům.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane předsedo, musí KSČM vůbec dělat nějakou kampaň nebo vám stačí, když si počkáte na hlasy?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, já myslím, že nic není bez práce a Komunistická strana Čech a Moravy myslím, že kampaň vede permanentně tím, že naši poslanci jsou mezi svými voliči, naši krajští zastupitelé pracují na jednotlivých krajích a pokud jde o naše starosty, místostarosty, tak samozřejmě jde o 3 tisíce lidí, takže v tomto ohledu jsme samozřejmě mezi lidmi, ale volby jsou před námi a volební kampaň má své nějaké specifika, to znamená, že se také budeme podílet na tom, že budeme místo toho, co jsme udělali, to máme vytvořeno, to je takový ten sestav toho, čeho, co jsme dokázali, čemu jsme dokázali zabránit jako opozice a co tedy předkládáme jako náš volební program. To chceme lidem představit.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Komu si říkáte o hlasy? Kdo myslíte, že vás bude volit, kdo jsou vaši voliči?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Tak je to určitě většina občanů, protože náš program je postaven pro ty, kteří se živí vlastní prací, ať už rukou nebo hlav, ať už jsou zaměstnáni nebo jsou to živnostníci, protože jinak by nemohli zabezpečit potřeby své a své rodiny, takže jsou osoby samostatně výdělečně činné, jak se to dnes říká, protože prostě práci neseženou a nechtějí stát na úřadu práce, tak to jsou naši voliči, protože těm věnujeme pozornost v našem volebním programu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Myslíte, že se vám daří oslovovat mladé lidi? V západní Evropě vidíme v některých zemích jasný příklon části mládeže k levicovým politikům, ať už to byl Mélanchon ve Francii nebo Corbyn v Británii. Jak tomuhle trendu sekunduje KSČM?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Tak tady máme určitě rezervy, proto jsme v tom programu také připravili právo na první zaměstnání, které by měli mít lidé, kteří vyjdou ze škol, protože většina podniků chce lidi, kteří mají praxi a tu praxi bez takového práva na první zaměstnání nemůžete zajistit pro ty lidi a ty potom nemají šanci, aby dál pokračovali. Potom samozřejmě je právo na to, aby měli možnost bydlet, to je velmi důležité, protože v tom sociálním systému těch mladý lidé, kteří chtějí založit rodinu a chtějí nějakým způsobem začít fungovat jako rodina, tak pro ně je nejsložitější najít prostředky na hypotéky a na bydlení. Takže to je další věc. A samozřejmě začínáme už tím, jak je to ve školách, aby měli právo na stipendia zejména prospěchová, sociální a podobně.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Zaměstnání, bydlení, stipendia, ale nemyslíte, že třeba v tom oslovování těch mladých lidí může být, a sám připouštíte, že tam máte rezervy, rezerva i třeba v něčem jiném? Zítra 27. června je Den památky obětí komunistického režimu. V ten den v roce 1950 byla popravena Milada Horáková, další 3 lidé. Nemyslíte, že ta historie KSČ, coby předchůdkyně vaší strany, by mohla být věcí, která odrazuje právě ty mladé lidi, o kterých mluvíme, od toho, aby vám dali hlas?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, já myslím, že my máme vlastní historii. Komunistická strana Čech a Moravy má vlastní 27letou historii a ta naše historie je mnohem čistší než historie těch, kteří jsou představitelé korupce v České republice, ať už je to ODS nebo TOP 09, nakonec se to dotklo i sociální demokracie, takže za těch 27 let, jestliže bereme tuto historii, samozřejmě je KSČM, řekl bych, politickou stranou, která nemá tyto skandály, které souvisely s privatizací, s restitucemi, které souvisí například s církevními restitucemi, které restitucí nikdy nebyly, protože obdařují prostředky státního rozpočtu, tedy i veřejných prostředků, i ty, kteří vlastně před rokem 89 nebyly. A pokud někdo samozřejmě spojuje KSČ a KSČM, tak samozřejmě spojovat může, ale v tomto ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale někteří vaši členové to nedělají?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Naši členové to dělají, někteří to dělají více, někteří méně, ale v každém případě my jsme tou politickou stranou poučenou, která nechce opakovat ty chyby minulosti. To znamená, že tady nespouštíme politické procesy nezatahujeme policii do, do politiky či státních zastupitelství a podobně. To není naše politika a takže to poučení na naší straně existuje ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Tak vy říkáte, že KSČM prostě má teď tu svoji polistopadovou historii, která je něco úplně jiného než předlistopadové KSČ a že tudíž to, co se odehrávalo třeba v 50. letech, nemůže odrazovat dejme tomu ty mladé lidi, aby vám dali hlas.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
A samozřejmě mohou tím někteří argumentovat, ale to je argumentace, která svým způsobem je využíváme těmi, kteří nemají žádný argument proti politickému programu KSČM. To je zaměňování, které ukazuje na slabost těch našich soupeřů. Je to v podstatě hloupost. Podívejte se, po 27 letech od listopadu 89 se věnovat pouze historii z roku 1950, to je stejné, jako já kdybych řekl, že KDU-ČSL je odpovědná za upálení Mistra Jana Husa, za vyhnání Jana Amose Komenského z bývalého českého království, musela ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Počkejte, vám přijde, vám přijde justiční vražda Milady Horákové totéž, co upálení Mistra Jana Husa?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
A to nebyla justiční vražda upálení Mistra Jana Husa?

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A za to může KDU-ČSL za upálení ...

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, nemůže, nemůže, tak jako KSČM nemůže za justiční vraždu Milady Horákové. Nezlobte se na mě. Já jsem v té době nebyl ani na světě, řada našich členů nebyla na světě, řada nových členů KSČM s tím nemůže nic společného, protože se narodila až po roce 89. Já jsem byl v tom minulém předminulém týdnu na setkání mládeže KSČM v Karlovarském kraji, v příštím roce to bude v Jihočeském kraji, a tam jsme diskutovali o těchto záležitostech a naši mladí lidé se té argumentace nebojí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Máte pocit, že tyto podzimní volby budou přelomové pro vaši stranu? Myslíte, že je větší šance než kdy dřív, že usednete ve vládě?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Víte, o tom se nemluví před volbami, o tom se mluví po volbách podle té autority, kterou ta která politická strana získá ve volbách, že získá hlasy voličů, a já podotýkám, že KSČM je připravena jak programově, tak personálně. Vy víte, že naši poslanci, naši krajští zastupitelé, senátor, naši europoslanci jsou vysoce kvalifikovaní lidé, kteří tu svoji práci vykonávají velmi odpovědně a dobře. A nejde jenom o hejtmana Bubeníčka, nebo naše členy rad nebo naše starosty nebo naše poslance, členy stínové vlády. My spolupracujeme s řadou odborníků i mimo KSČM, takže my se nebojíme další odpovědnosti ve společnosti, ale neříkáme, že bez hlasů občanů se hrneme do vlády. To, to určitě neuděláme, abychom tady dělali někomu stafáž, to není naše politika.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Interview je předseda KSČM Vojtěch Filip. Pane předsedo, některé strany předem deklarovaly, že s KSČM by nešly do koalice. Máte vy nějaké priority v tomto směru? Je někdo, s kým byste neuzavřeli koalici?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Tak my zásadně vyznáváme princip poměrného zastoupení, takže my nevylučujeme dopředu nikoho. Ti, kteří se chtějí vyloučit sami, to je jejich záležitost, ale samozřejmě nehledáme a nebudeme vyhledávat a také nebudeme podporovat koalice, které budou neprogramové. To je vidět na současné vládní koalici, která jediný program, se kterým i KSČM souhlasila, bylo odstranění těch deformací společenského života, které tady nastavila 7 let vláda pravice, zejména TOP 09 a ODS. A na tom jsme se shodli, že je potřeba zastavit škrtící politiku, obnovit ekonomický růst, zajistit práva občanům růst mezd, růst sociálních dávek, aby byla posílena koupěschopná poptávka, na tom jsme se podíleli v letech 2014, 2015, ale ukázalo se, že po odstranění těchto závad, těch zásadních rozporů ve společnosti i tato koalice, která neměla mnoho společného, protože hnutí ANO je pravicovým hnutím, pan Babiš to deklaruje, sociální demokracie se deklaruje do levého středu a KDU-ČSL jako středová strana nebo středopravá strana vlastně najednou ztratily společný program a takže ty rozpory v té koalici jsou obrovské. Proto mimo jiné KSČM navrhla, abychom neútočili jenom na vládní koalici, aby se nezpochybnily ústavní instituce, jsme navrhli rozpuštění Poslanecké sněmovny v lednu. Všichni se nám smáli, ale to, co se odehrálo v dubnu, nám dalo za pravdu. Ta hádka nechutná mezi předsedou vlády, prvním místopředsedou vlády, tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem, která byla až do osobní roviny, myslím, ukázala na to, že politická kultura je pokleslá právě v těch vládních stranách, že nejsou schopni najít společnou řeč a že jejich hádky v podstatě ohrožují ústavní systém.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pojďme, prosím, ale k tomu, co může nastat po těchto podzimním volbách, pokud jako strana uspějete. Říkáte, že důležitý nebo zásadní pro vás je program. Ale nemáte obavu, že některými body svého programu vlastně vylučujete spolupráci s většinou stran politického spektra?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, to pravděpodobně narážíte na naše stanovisko k paktu NATO. A já jsem o tom mluvil na té velké bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně, která proběhla, a musím říct, že s podivem jsem zjistil, že máme stejné hodnocení nebezpečí, které je před Českou republikou například s hnutím ANO a částečně se sociální demokracií, to znamená, že největším nebezpečím je migrační krize a v podstatě ta okupační noha těch, kteří jsou vítáni jako migranti a ve skutečnosti to mohou být vojáci té skryté armády Islámského státu ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Nezlobte se, jen, jen aby to nezalehlo a nebyla nějaká nejasnost. Vy jste se shodli s hnutím ANO a s ČSSD na tom, že by Česká republika měla vystoupit z NATO?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, ne, ne, ne. Já jenom říkám, co je hlavním nebezpečím. Že na tom jsme se shodli a z toho jsme udělali opačné závěry jednotlivé politické strany. Andrej Babiš navrhl, aby washingtonská smlouva, to znamená vojenský pakt NATO se stal útočným paktem. Tomu dost dobře nerozumím, když tam existují tak velké výrazné rozpory mezi tureckou a americkou armádou, to by mohlo vést ke světové válce, tomu stanovisku jsem nerozuměl, jak k tomu Andrej Babiš dospěl. Sociální demokracie z toho vyvodila, že je potřeba podporovat Jeana-Cladea Junckera a Angelu Merkelovou a vytvářet evropskou armádu, to nevím, kde bychom na dvě vojenské složky brali peníze ve státním rozpočtu. A já jsem říkal, že máme před sebou tedy šanci, protože jsme vstupovali do washingtonské smlouvy v roce 99 a teprve po 20 letech, to znamená v roce 2019 můžeme poprvé požádat o to, abychom v té, v tom samotném společenství buš setrvali, nebo, nebo ho změnili.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A jakou alternativu, pane předsedo, ke členství v Severoatlantické alianci nabízíte jako KSČM, a zůstaňme, prosím, u vaší strany.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
My nabízíme, my nabízíme, ano, my nabízíme jako KSČM, aby nenastalo zásadně žádné bezpečnostní vakuum, protože bezpečí je pro nás jednou z absolutních priorit, to znamená, aby se konala nová evropská bezpečnostní konference tak, jako byla v roce 75 v Helsinkách, kterou by garantovaly 3 státy, stálí členové Rady bezpečnosti, to znamená Spojené státy americké, Ruská federace a Čínská lidová republika, to jsou 3 stálí členové Rady bezpečnosti ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A ty by garantovaly evropskou konferenci?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
A ty by, ty by, ano, tak jako v roce 1975 ji na jedné straně garantovaly Spojené státy americké a Sovětský svaz, protože ta helsinská konference skončila závěrečným aktem, ve kterém bylo řečeno, že budou respektovány státní hranice a že budou respektovány základní lidská práva podle Charty OSN a Mezinárodního paktu občanských, politických právech, my jsme ho potom v roce 1977 jako Československo přijali ten mezinárodní pakt, a v tomhle ohledu při té, ta nová garance by byla v tom, že tyto 3 státy budou garantovat, že nebudou evropské území využívat jako válčiště, to znamená území vojenských operací. A v tom případě by se mohla Evropa vrátit k tomu modelu, že bude zabezpečovat své vnější hranice, dneska schengenského prostoru, po té konferenci by to mohl být i jiný prostor, jestli ta zůstanou všechny státy Evropské unie nebo tam budou zařazeny i neunijní státy, to je otázka té konference, a v tom případě by mohlo dojít ke změně toho, řekl bych, reliktu studené války, a to, to je vojenského paktu NATO.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale ta, ale žádná taková konference ještě neproběhla, to přece mluvíte o něčem, co, co by mohlo být, ale vůbec není jisté. Mě zajímá, jak by stoupla obranyschopnost České republiky, když by vystoupila z Aliance?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, já jenom říkám, že tomu, tomu všemu musí předcházet tyhle ty kroky. To znamená nová bezpečnostní konference. My přece nejsme hazardéři. To, že máme nějaký politický cíl a usilujeme o něm ústavními prostředky, a to je ústavní prostředek, že něco dáme otevřeně do volebního programu, mluvíme o tom, navrhneme ty kroky, které by k tomu směřovaly, protože je evidentní, že pakt NATO nesplnil očekávání jednotlivých členských států. Za prvé se většina států paktu podílela na rozvrácení států severní Afriky, takzvaném Arabském jaru, tím se zvýšila výrazným způsobem migrace a poškozování Evropy. To je, to je evidentní, to je prokazatelné, podívejte se na výsledky vyšetřování, jak skončil Tony Blair, a podobně. Druhý, druhá věc je, že se nechtěla podílet Aliance na tom, že bude chránit vnější schengenský prostor, což je prostor většiny členských států. Nečlenským státem je sousední Rakousko, a doufám, že nezpochybňujete bezpečnost neutrálního Rakouska tím, že není v NATO, to myslím, že není tímto způsobem zpochybnitelné. Nečlenským státem NATO je samozřejmě také Švýcarsko, které není ani členem Evropské unie ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A úplně, ano, ano, a pane předsedo, a já úplně jednoduše, abychom to pochopili. V současné době je Česká republika coby členská země NATO chráněna konvenčními i jadernými zbraněmi spojenců. Čím by byla chráněna, kdyby nebyla v Alianci?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, stejně jako Rakousko nebo Švýcarsko nebo další státy, to znamená mezinárodně právními závazky, že Evropa se nestane územím vojenských operací, chcete-li ten vojenský pojem válčiště.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A ten váš, tento váš požadavek na vystoupení České republiky z NATO nemyslíte si, že vylučuje ale skutečně to, abyste se stali vládní stranou?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ne, protože to přeci není krok, který, to není koupit si housku na krámě, jak se říká, to není věc, kterou můžete udělat ze dne na den. Podívejte se, Velká Británie vystupuje z Evropské unie. Před rokem konala referendum o tom vystoupení, my jsme mimo jiné předložili návrh zákona o referendu o tom, zda setrváme nebo nesetrváme v paktu NATO. To leží v Poslanecké sněmovně. Jenom to nechce sněmovna projednat,

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Úplně krátce. Nemyslíte si, že to je požadavek, který prostě dělá z KSČM trvale opoziční stranu?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, to si nemyslím, to si nemyslím, protože v tomto ohledu my postupujeme ryze legitimními ústavními prostředky, to znamená veřejně říkáme, co chceme, kam chceme dospět a za jakých okolností k tomu chceme dospět. Nejsme, opakuji, nejsme hazardéři, kteří by řekli tak teďko nás, naši bezpečnost budeme chránit sami, nepotřebujeme na to nikoho, a ani nepotřebujeme mezinárodní smlouvy. Takhle se to nedělá, takže ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ano. Hostem dnešního Interview je předseda KSČM Vojtěch Filip. Máte, pane předsedo, v programu oddělení nazvané ekonomika pro lidi. Píšete o obnově vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a infrastruktury vodní, plynové, elektrické a dopravní. Znamená to, že byste znárodňovali?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Tak i to je možné, protože znárodnit lze za náhradu, takže ten proces by třeba u těch vodních zdrojů byl takový, že budeme vykupovat akcie těch, těch vodárenských společností, které jsou zahraniční. My jsme v složité situaci jako Česká republika, protože od nás všechna voda odtéká a, protože jsme na rozvodí tří světových moří, nebo evropských, abych nepřeháněl, abych z nás nedělal něco, co nejsme jako 10milionový stát, ale přesto je důležité si to chránit. A držení vodních zdrojů, držení těch firem, které ovládají vodárny, je podle mého soudu ve strategickém zájmu, a vychází ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A kde byste, kde byste vzali peníze na skupování těch akcií, jak jste o tom hovořil?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ve státním rozpočtu. Podívejte se, ty firmy vyvezou téměř 400 miliard, když do toho započítám i banky, zisku z České republiky. Čili když připustím, že vykoupíme ty akcie, tak samozřejmě příjem z těch vodárenských společností by zůstával tady, to není složitá rozpočtová operace.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Obnova vlastnictví státu v dopravní infrastruktuře by znamenalo co? To by znamenalo likvidaci soukromých dopravců?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Vůbec ne. Jenom to, že jestliže vycházím z principu rovných vlastnických práv a stejné ochrany těch vlastnických práv, tak kdo může zakázat městu, jako České Budějovice nebo Praze, aby vlastnila dopravní podnik? Kdo může zakázat kraji, aby si zřídil svůj vlastní dopravní podnik, aby v podstatě se neustále nedohadoval o tom, jestli prostředky, které na to dává, jdou do kapes vlastníků těch dopravních společností místo toho, aby šly podle nařízení vlády do mezd těch řidičů.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Takže vy chcete prostě, aby vedle těch soukromých dopravců existovaly ještě nějaký národní, krajský, obecní, něco takového?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ano. To je, to je prostě náš politický program. Myslím si, že ten politický program nezastáváme sami. Podívejte se na, vy jste, myslím, také jmenoval Jeremy Corbyna, podívejte se na preference například portugalské komunistické strany, jinak druhé nejsilnější komunistické strany v Evropě, se kterou máme velmi přátelské vztahy.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když hovoříme o té ekonomické části vašeho programu, tak píšete o cenově dostupné energii pro domácnosti a výstavbě dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Zase ta otázka bude znít podobně jako jedna z předchozích - kdo by tu dostavbu zaplatil?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Tak samozřejmě to je dohoda mezi státem, Českou republikou, a podnikem, který stát z většiny vlastní, Českými energetickými závody, čili ČEZem, akciovou společností, kde většina akcií je v rukou státu a v tomto ohledu tedy mezi těmito dvěma subjekty musí dojít k dohodě, jestli si vyplatíme jako stát dividendu, jako se to stalo teďko na valní hromadě v minulém týdnu ČEZu a tedy sebereme jim peníze a oni nebudou moci více investovat, anebo jim ty peníze ponecháme a budou oni investorem, nebo jim ty peníze sebereme ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale, ale promiňte, ten stát není jediným vlastníkem ČEZu, ČEZ je polostátní firma.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, tak to se ty, to se ty ostatní ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Co ti další akcionáři?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Těch 20 % ostatních akcionářů samozřejmě mohou uplatnit své výhrady k tomu, ale myslím si, že žádný akcionář by nezpochybnil zvýšení majetkové hodnoty a ekonomického výkonu té firmy, to by šel stát proti sobě.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale to nevíte, to nevíte, jak by se zachovali ti ostatní akcionáři.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Dobře, ale tak v každém případě případný spor mezi těmi drobnými akcionáři a většinovým akcionářem by řešily soudy. To je normální legitimní proces, který bych neviděl tak dramaticky.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
S když se podíváme na to, jak dopadla, dopadl plán na dostavbu Temelína, tak ten skončil, protože nebylo jasné, jak by byla financována. Jednou z mála možností se ukazovala možnost fixovat výkupní cenu elektřiny, ovšem na úrovni vyšší, než je dnes běžná, takže jak vy jako KSČM byste vysvětlili svým voličům, že by dostavba Dukovan vedla k vyšším účtům za elektřinu?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ne, já myslím, že to není pravda. Nejvyšší účty za elektřinu způsobil solární boom. To ví v tomhle státě každý, to stálo miliardy korun, desítky miliard korun stály solární elektrárny tak, jak je pustila po roce ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Já se, já se moc omlouvám, já chci zůstat u těch jaderných elektráren, protože teď skutečně my jsme mluvili s řadou odborníků, kteří prostě neví, jak by šlo financovat dostavbu jaderné elektrárny jinak než třeba právě tou fixací, dlouhodobou fixací ceny na nějaké vyšší úrovni?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, to není pravda, že by muselo být na vyšší úrovni. Tam ta dlouhodobá fixace je otázka, otázka toho bankovního úvěru. Myslím si, že prostředků volných, které tady nabízí mnoho firem ze světa, by se na to našlo hodně, kdyby to stát nechtěl financovat ze svého v průběžném financování, protože já jsem přesvědčen, že by to stát mohl financovat právě proto, že by si vybíral dividendu a pak by jí vkládal zpátky do, do té své majetkové podstaty, kterou má v ČEZu a mohl by postavit jak Dukovany, tak Temelín. Víte, energie je také, také zboží. Musí se s ní nakládat jako se zbožím, protože ji prodáváme občanům, prodáváme ji firmám, prodáváme ji do zahraničí a energetická závislost vede k tomu, že ten stát není suverénní a my bychom rádi, abychom zůstali suverénním státem a k tomu nám může posloužit jenom dostatek energie, která bude neustále potřebná. Čili v tomhle ohledu jsem přesvědčen, že není pravda, že by se to fixovalo na vyšší ceně. Podívejte se na obnovení výstavby jaderných elektráren v severní Evropě, podívejte se na stavby jaderných elektráren ve Spojených státech, v Koreji, v dalších státech a myslím si, že Jižní Korea je prosperující stát, který se nebojí toho investovat právě do jaderné energetiky, přestože mohou mít podobní problémy jako mělo Japonsko s Fukušimou. Ty nám nehrozí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane, pane předsedo, na jaký volební výsledek se cítíte na podzim? S jakým byste byli spokojeni?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To po mně nechtějte vědět, protože to neříkám nikdy a myslím si, že mě znají novináři v České republice dost dobře, že jsem to nikdy neříkal a říkat to nebudu. Jsem přesvědčen, že KSČM opravdu má program pro většinu občanů. Kolik z těch občanů dá důvěru právě Komunistické straně Čech a Moravy to nevím, odhadovat to nechci, ale chci jim dopředu poděkovat za to, že KSČM důvěřují a že nám umožní realizovat alespoň část našeho programu, který je pro lidi.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A kdyby to, kdyby to bylo, kdyby to bylo míň než 10 %, asi byste nebyl spokojen.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To bych byl velmi nespokojen.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Kdyby to bylo více než 15 %, tak byste naopak byl nadšen.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
No, tak o nadšení bych nemluvil. Nadšen bych byl až u úplně jiného čísla.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
U jakého?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To si nemyslím, ale víte, v roce 2004, když byly první evropské volby ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Jenom krátce, prosím už.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
... jsme dosáhli 25 % výsledku.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Předseda KSČM Vojtěch Filip byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor, na shledanou.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Děkuji za pozvání a všechno nejlepší na prázdniny všem posluchačům.

 

Video: 
Autor: 
med
Zdroj: 
You Tube KSČM