Rodí se šance pro zřízení Nadace a knihovny Miloslava Ransdorfa

21. 6. 2016

Snad první návrh na zřízení takové nadace přednesl na krajské konferenci KSČM jihočeských komunistů v lednu 2016 předseda OV KSČM Prachatice Gustav Janáček. Jak se ukazuje, přednesený návrh má stále větší podporu. Takovou podporu vyjádřil například Klub společenských věd ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií. Výzvu a podporu tomuto návrhu vyjádřil také v Brně při uctění památky dlouholetého člena KSČM a politika Miloslava Ransdorfa místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. Jak uvedl „přemýšleli jsme, jak dosáhnout toho, aby se Míla Ransdorf nestal jen předmětem vzpomínek. A protože po něm zbyla neuvěřitelná sbírka knih, odhaduje se to na 55 000 svazků, napadlo nás založit veřejně přístupnou knihovnu“. Nově zřízená nadace by mohla být iniciátorkou celé řady dalších akcí. „Jejím hlavním úkolem by mělo být lámat bariéry mezi levicí intelektuální a politickou, a také jednotlivými proudy levice. Může být platformou, kde tyto proudy dojdou k akční jednotě, sejdou se ke spolupráci na klíčových aktualitách dneška“ uvedl Skála. 

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní