Prohlášení stálého zástupce Vasilije Něbenzie na brífinku Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině

27. 6. 2022

Kolegové

Je to třetí zasedání Rady bezpečnosti o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině, které se schází na žádost Ruska. Dovolte mi vysvětlit proč.

Stále dostáváme velmi znepokojivé dokumentární důkazy, že americké ministerstvo obrany je přímo zapojeno do realizace nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tato aktivita byla prováděna uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska, čímž představovala skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu a celého světa, pokud vezmeme v úvahu přeshraniční povahu biologických hrozeb. Jak potvrdil pan Markram, ani Spojené státy, ani Ukrajina nikdy nepředložily Organizaci spojených národů žádné informace o těchto aktivitách ve svých příslušných zprávách BWC, které jsou součástí odpovídajících opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace byla schopna zastavit tuto nebezpečnou činnost.

Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly dva měsíce, během nichž se objevily nové důkazy. Všechny materiály jsme šířili v Radě bezpečnosti. Dovolte mi, abych vás upozornil na ty nejvýmluvnější kousky.

Jak vyplývá z dokumentů projektu 3007 "Monitorování epidemiologické a environmentální situace týkající se nebezpečných onemocnění vodního původu na Ukrajině", ukrajinští specialisté pod dohledem amerických vědců systematicky sbírali vzorky vody v řadě hlavních ukrajinských řek, včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru, stejně jako v Severokrymském kanálu. Cílem bylo zjistit přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně cholery, tyfu, patogenů hepatitidy A a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření ve vodě, aby bylo možné posoudit škodlivé vlastnosti vybraných vzorků. Všechny shromážděné kmeny byly následně vyvezeny do USA. Nabízí se otázka – proč? Proč Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v řekách tohoto regionu? Krátký pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů bude stačit k tomu, aby si každý uvědomil, že výsledky tohoto "vědeckého výzkumu" mohou být použity k zahájení biologické katastrofy, a to nejen v Rusku, ale také v Černém moři a Azovském moři, stejně jako ve východní Evropě, včetně Běloruska, Moldavska a Polska.

Dokumenty naznačují, že kyjevský režim se pokusil získat přístup k technickým příležitostem pro dodávky nebezpečných biologických látek letecky. V loňském roce Ukrajina poslala tureckému výrobci bezpilotních letounů Baykar Makina žádost o možnost vybavení dronů Bayraktar zařízením, které jim umožní rozstřikovat více než 20 litrů aerosolu při letu více než 300 kilometrů. Kopie tohoto dopisu je součástí souboru dokumentů, které jsme rozeslali v Radě dne 19. dubna. Pokud je vybaven takovým aerosolovým systémem a má dolet 300 kilometrů, bude takový dron představovat skutečnou hrozbu postřiku nebezpečných biologických aerosolů nad územím Ruska.

V lednu 2022 Ukrajina údajně zakoupila prostřednictvím zprostředkovatelských organizací více než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických formulací a toxických chemikálií. Dne 9. března 2022 byly ruskými průzkumnými jednotkami v Chersonské oblasti detekovány tři bezpilotní vzdušné prostředky vybavené 30litrovými kontejnery a sprinklerovým zařízením. Na konci dubna bylo u Kachovky nalezeno dalších 10 lidí.

Ruské ministerstvo obrany získalo šokující důkazy, že některé projekty, které Pentagon realizoval na území Ukrajiny, ohrožují životy a zdraví dobrovolníků – ukrajinských občanů. Dokumentace projektu UP-8 stanoví, že "menší" incidenty s testovanými subjekty musí být hlášeny americkému výboru pro etiku do 72 hodin, zatímco závažné incidenty, včetně úmrtí dobrovolníků, musí být hlášeny do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku připouštěly možnost smrtelného výsledku, ačkoli oficiální projektová dokumentace psala pouze o standardním odběru vzorků krve. O jaký typ odběru vzorků krve se jednalo, kdyby testované subjekty mohly poté zemřít?

Existují důkazy potvrzující přímé zapojení amerického politického establishmentu do financování vojenské biologické aktivity na Ukrajině prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota. A jejich cíle byly daleko od podpory vědy. Zejména dopis viceprezidenta společnosti Metabiota uvádí, že cílem společnosti na Ukrajině je "zajištění kulturní a ekonomické nezávislosti Ukrajiny na Rusku" - což je pro biotechnologickou společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol.

Na předchozích zasedáních jsme informovali Radu, že Ukrajina, financovaná a sponzorovaná americkou Agenturou pro snižování obranných hrozeb, vyvinula síť biologických laboratoří provádějících vojenskou biologickou RnD. Podle našich předchozích údajů tato síť pokrývala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpropetrovsk, Cherson, Ternopol, Užhorbod a Vinnici.

Nyní se Mariupol připojil k tomuto seznamu. Ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících zapojení do amerického vojenského establishmentu.

Předběžná analýza existující dokumentace naznačuje použití Mariupolu jako regionálního centra pro sběr a certifikaci patogenů cholery. Vybrané kmeny byly odeslány do Veřejného zdravotního střediska v Kyjevě, které je zodpovědné za další přepravu biomateriálů do Spojených států. Tyto činnosti jsou prováděny od roku 2014, o čemž svědčí přenos kmenů.

V sanitární a epidemiologické laboratoři Mariupolu byl nalezen akt zničení sbírky patogenů ze dne 25. února 2022. Podle ní tato laboratoř zpracovávala patogeny cholery, tularemie a antraxu, které jsou potenciálními původci biologických zbraní.

Část sbírky veterinární laboratoře nebyla zničena ve spěchu. Ruští specialisté objevili patogeny, které jsou pro veterinární medicínu netypické, jako je tyfus, paratyfidní horečka a plynová gangréna.

Minule jsme hovořili o prudkém nárůstu výskytu TBC v Doněcké a Luhanské lidové republice. Tyto případy byly způsobeny novým multirezistentním tuberkulózním patogenem. Nyní máme důvody věřit, že to nebyla náhoda.

Provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo v okrese Slavyanoserbsky LPR v roce 2020. Jak se ukázalo, ve Vesnici Stepovoe byly letáky vyrobené ve formě padělaných bankovek infikovány agentem tuberkulózy a distribuovány mezi nezletilé. Myšlenka spočívala v tom, že po manipulaci s penězi děti často manipulují s jídlem, aniž by si nejprve umyly ruce.

Analýza ukázala, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivním patogenem TBC, rezistentním vůči většině léků proti TBC. Letáky nemohly být infikovány přirozeně, někým, kdo je nemocný TBC, protože koncentrace patogenu byla příliš vysoká. Netrvalo by to v přírodních podmínkách – ve slunečním světle, které má baktericidní účinek. Existují tedy všechny známky záměrné, člověkem způsobené kontaminace letáků vysoce patogenním biomateriálem. Naštěstí tito letci ve vesnici Stepovoe nezpůsobili žádnou škodu. Ale pokud se dají dohromady, všechny tyto skutečnosti potvrzují velmi alarmující trend.

Nyní se budu zmínit o další epizodě, která opět ukazuje, jak kyjevský režim a jeho západní sponzoři skutečně vnímají ukrajinský lid. Existují údaje, podle kterých američtí vědci z laboratoře v Merefě testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech regionální klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově. Podobné nelidské experimenty se konaly v psychiatrické nemocnici č. 1 ve vesnici Streleche v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií subjektů byla skupina mužských pacientů ve věku 40-60 let s vysokým stupněm fyzického vyčerpání. Tento výzkum byl tajný, všichni zúčastnění pracovníci museli podepsat dohodu o mlčenlivosti. Aby zakryli svou příslušnost k USA, cestovali odborníci na biologický výzkum přes třetí země.

Jak se dostává na povrch více informací o činnosti biolaboratoří na Ukrajině, přicházíme s dalšími otázkami pro spojence SPOJENÝCH STÁTŮ v NATO. Nové dokumenty odhalují, že jen mezi lety 2016 a 2019 odebrali vojenští epidemiologové z Mikrobiologického ústavu Bundeswehru tři a půl tisíce vzorků krevních sér občanů žijících ve 25 regionech Ukrajiny. Zajímalo by mě, co by německá armáda potřebovala biologický materiál ukrajinského lidu?

Máme také dokumenty potvrzující zapojení Polska do biologického výzkumu na Ukrajině, který je prováděn společně s klíčovými dodavateli Pentagonu (zejména s americkým Battelle Institutem).

Pane prezidente,

Věřím, že dnes naši západní kolegové budou chrlit další porci nepodložených obvinění souvisejících s "propagandou". Proto věnujeme velkou pozornost shromažďování důkazů a pravidelně rozesíláme v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění originály dokumentů, které jsou k dispozici našemu ministerstvu obrany. Každý k nim má přístup. To jsou stovky stran, podepsané konkrétními úředníky z Ukrajiny a USA. Dokumenty pomáhají lépe pochopit, co přesně by kyjevský režim a jeho západní sponzoři chtěli skrýt před globálním společenstvím.

Američtí představitelé znovu a znovu odmítají poskytnout jakékoli vysvětlení ohledně povahy a skutečných cílů jejich biologické angažovanosti na Ukrajině a v celém světě. V přípravném výboru BWC 9Th Revizní konference, která se sešla v Ženevě na začátku dubna, americká strana neposkytla jedině srozumitelnou odpověď, kromě odpovědi, že americká biologická aktivita je z definice mírová a "užitečná" pro mezinárodní společenství.

Na zasedání členů Rady bezpečnosti OSN v Arria dne 6. dubna se nezávislí novináři obrátili na Spojené státy a mimo jiné požádali o vysvětlení, proč jsou dokumenty o americko-ukrajinské spolupráci v oblasti biologického výzkumu v rozporu s prohlášeními amerických představitelů. Delegace USA a Velké Británie se však setkání prostě nezúčastnily.

Zde je další výmluvný fakt. Na zmíněném zasedání přípravného výboru delegace USA opět odmítla návrh na vytvoření účinného ověřovacího mechanismu BWC. Američtí delegáti odmítli pokračovat v práci na právně závazném dodatkovém protokolu k Úmluvě, který USA blokují od roku 2001. Zástupci USA také odmítli naši iniciativu rozšířit opatření důvěry BWC tak, aby zahrnovala podávání zpráv o vojenských biologických aktivitách konaných mimo národní území. To znamená, že Spojené státy záměrně blokují pokusy o posílení režimu BWC, které by měly účinněji identifikovat porušení úmluvy.

To jsou velmi alarmující signály, zejména ve světle skutečnosti, že právní předpisy USA umožňují vojensko-biologickou aktivitu a že vnitrostátní právní předpisy v této oblasti jsou v této zemi nadřazeny mezinárodním.

Dovolte mi, abych se zeptal představitelů Ukrajiny – pokud je činnost, kterou provádíte v biolaboratořích na Ukrajině a na celém světě, mírová, jak říkáte, proč nesouhlasíte s tím, že ji dáte pod mezinárodní kontrolu, a proč bráníte mezinárodnímu společenství, aby k tomu mělo všechny potřebné nástroje? To by byl nejjednodušší způsob, jak odstranit všechny pochybnosti a obvinění, pokud jsou skutečně naprosto neopodstatněné, jak říkáte. Bohužel zatím nabízí pouze jedno vysvětlení: máte co skrývat.

Kolegové

Shromáždili jsme značné množství materiálů, které přímo poukazují na porušování Úmluvy o biologických a toxinových zbraních ze strany Spojených států a Ukrajiny. Budeme i nadále shromažďovat a analyzovat relevantní údaje. Vzhledem k tomu, že americká strana se odmítá účastnit jakékoli konstruktivní diskuse na toto téma, plánujeme zapojit mechanismy, které jsou plánovány v článcích 5 a 6 BWC. Jakmile skončíme se shromažďováním materiálů, předložíme je Radě bezpečnosti k vyšetřování. Doufáme, že nám umožní omezit vojensko-biologické aktivity, které představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a přivést pachatele k odpovědnosti.

Děkuju.

Právo na odpověď prvního náměstka stálého zástupce Dmitrije Poljanského:

Pane prezidente,

Opět jsme byli svědky pokusů odsunout diskusi na vedlejší kolej tím, že jsme přesunuli pozornost od otázky, kterou jsme původně vznesli, a smíchali dohromady chemické a biologické zbraně. Kolegové, to jsou různé věci. Pane prezidente, mluvil jste o obou.

Ale mluvíme o konkrétních faktech, které jsme objevili, a o konkrétních dokumentech potvrzujících, že Spojené státy provádějí vojenské biologické programy v ukrajinských biolaboratořích. Rozeslali jsme již několik stovek dokumentů směřujících na konkrétní data, konkrétní případy, konkrétní firmy a konkrétní jednotlivce. Pokud to pro vás není dostatečný důkaz, co pak je?

Neodpovídáte na naše otázky nejen v Radě bezpečnosti. Jak jsme uvedli v našem prohlášení, Spojené státy neposkytly žádné informace ani vysvětlení, pokud jde o charakter a skutečné cíle jejich biologické aktivity na Ukrajině, a to ani v přípravném výboru BWC 9.Th Review Conference, což je specializovaná platforma. Předstíráte, že se nic neděje, ale bohužel, děje se to. A požadujeme vysvětlení. Již jsme zmínili, jaké mechanismy plánujeme použít, a této otázky se nevzdáme. Vaše pokusy proměnit naše konkrétní tvrzení a otázky v obecné "bláboly" a řeči o "ruské propagandě" neprojdou. Budete muset poskytnout konkrétní vysvětlení týkající se vaší nezákonné činnosti na Ukrajině.

Děkuju.

Autor: 
Vasilij Něbenzie
Zdroj: 
web Stálé mise Ruské federace při OSN