Pravomoci NKÚ rozšířeny. Dlouhodobé úsilí KSČM podpořeno

13. 2. 2020

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se možná rozšíří. Počítá s tím pirátská novela Ústavy, kterou schválila Sněmovna. Úřad by podle ní mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl.

Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Novelu musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. »Možná, že se po 20 letech dočkáme posílení pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Nezbytnou novelu Ústavy jsme právě schválili. Tedy pokud nám to opět Senát nezhatí. Už by bylo potřeba, aby veřejné prostředky jak v ČT, ČRo, krajích a fondech podléhaly tolik potřebné kontrole,« uvedl po hlasování na Twitteru předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Komunisté o rozšíření pravomocí NKÚ usilovali dlouhodobě.

»KSČM je názoru, a nikdy se tím netajila, sama v minulosti i ty kroky činila, že by se měla rozšířit pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na vyšší územně samosprávné celky, krajské samosprávy, obce, ale potažmo i na veřejnoprávní média, třeba Českou televizi, Český rozhlas,« uvedl místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Odmítl obavy některých kolegů, že po přijetí zákona budou územně samosprávné celky zaplaveny jednou kontrolou za druhou. Poukázal přitom na zkušenosti ze Slovenska, kde k tomu nedochází. »Děje se to pouze na základě určitého podnětu, na základě určitého výboru, a má to svá opodstatnění,« řekl Grospič.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související vládní novela zákona o NKÚ. Poslanci v ní odhlasovali jen dílčí úpravy a před závěrečným hlasováním její projednávání přerušili do doby, než Senát rozhodne o schválené novele Ústavy. Důvodem je, že pro projednávání ústavní novely nemá Senát stanovenou lhůtu, zatímco pro běžný zákon platí lhůta 30 dní. Stejně tak poslanci přerušili projednávání obdobné novely zákona o NKÚ, kterou předložili Piráti.

To to ale trvalo

V dílčím hlasování o vládní novele poslanci rozhodli, že úřad bude moci kontrolovat hospodaření krajů a statutárních měst. Původně vláda navrhovala, aby mohl dohlížet na obce s rozšířenou působností.

Z novely poslanci vypustili možnost kontrolovat hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Úřad ale podle ní bude moci kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci odmítli návrh rozšířit počet členů širšího vedení úřadu, kolegia, z nynějších 15 na 17.

Autor: 
jad, ku, (krátil: jk)
Zdroj: 
ihalo.cz