Postřehy z volebního okrsku Tábor-Měšice: Mladí voliči nepřišli

13. 10. 2016

Máme za sebou volby do krajského zastupitelstva a 1. kolo voleb do části Senátu Parlamentu naší krásné země.

Zamýšlím - li se nad právě ukončenými volbami, zjišťuji, že řada našich občanů voličů do určité míry se postupně přestává zajímat o politické dění v zemi. Přestává se účastnit voleb jako projevu osobního demokratického vyjádření k dění v republice.

Již řadu let jsem členem okrskových volebních komisí a mohu, proto trochu srovnávat jaká předvolební nálada panovala mezi našimi spoluobčany dříve a dnes. Napadá mne například to, že jako volič dovršující 18. let jsem při své účasti na svých prvních volbách obdržel drobnou pozornost. Dnes nikdo z mladých není touto drobností odměněn. A je to opravdu drobnost, která po desetiletích mladému člověku připomene to, že byl státem osloven k tomu, aby se mohl spolupodílet na správě  věcí veřejných.

 Myslím si, že před současnými volbami hromadné masové sdělovací prostředky pro pochopení nejen mechanismu samotného aktu voleb, ale i pro seznámení s kandidáty do orgánů státní správy udělaly dost. Přesto se nepodařilo v našem státě zvýšit procenta účasti občanů, voličů na volbách samotných. Domnívám se také na základě svého zjištění jako člena okrskové volební komise, že klesá  podíl střední věkové generace na volbách.

Při právě skončených volbách v jednom z okrsků, jmenovitě volebního okrsku č. 33 Tábor v městské části Měšice jsem zaznamenal, že drtivou většinu voličů tvořili lidé narození v letech kolem roku 1950. Mladí lidé narození kolem let 1996 jsem postrádal. Proto mě také zaujal zájem dříve narozených občanů o volby, jmenovitě pak přístup pana Jana Štěpánka ročník 1921 o samotný akt volby v okrsku č. 33 Tábor - Měšice.

Ve  2. kole senátních voleb přeji  voličům šťastnou ruku při volbě svého senátora. Přeji ale také zvoleným senátorům, aby naplnili očekávání voličů do nich vložených.

Autor: 
Milan Hejda, foto:Jarmila P.
Zdroj: 
Vlastní