Poslanecká sněmovna 13.7.2016: Josef Šenfeld (KSČM) - Novela zákona o spotřebních daních nám dala zabrat

13. 7. 2016

Návrh zákona rozšiřuje s účinností od 1. července 2016 daňové zvýhodnění minerálních olejů (motorová nafta s podílem biosložky a čistá motorová nafta), které jsou spotřebovány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovány při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. Poslanci KSČM tento zákon podporují.Vybranými činnostmi v živočišné výrobě a produkci zvířat se rozumí chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce chovných a plemenných zvířat skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz evidovaných podle zákona.
Je s podivem kolik odborníků na téma zemědělství je ve Sněmovně. Někteří významní poslanci ani netuší, že je krize v zemědělství. Jejich myšlenkové pochody u mne vyvolávají údiv, vyjádřil se na fc Josef Šenfeld.

Autor: 
jk, foto: Josef Šenfeld
Zdroj: 
fc