Plivnutí do tváře poctivým občanům

24. 5. 2016

Zasedání sudetoněmeckých pohrobků, kteří stále a vytrvale oživují minulost v naději, že ještě není vše ztracené. Jejich naději přišel posílit i odborník z české vlády se zaměřením na historii a kulturu, snad v zastoupení vlády, Daniel Herman. Zasedání 67. Sudetoněmeckého sjezdu v Norimberku uctivě pozdravil slovem „milí krajané“. Jak dojemné a soucitné! Nejšťastnější byl sám šéf Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého sdružení. Liboval si i náš ministr kultury. Zasedání se konalo opět pro Evropu v nelehké době, době plných rozporů, jako tehdy v osmatřicátém, kdy si Evropa nevěděla rady, co se Sudety a dnes si neví co s miliony migrantů, kteří ji zaplavují. Že je možné, že vědí, ale nemají odvahu říci po pravdě, kde jsou příčiny tohoto stavu. Mnozí nevědí, že odsun sudetských Němců nebyl dílem Čechů, ale vítězných velmocí! Důvodů a příčin bylo mnoho. Uvedu jeden malý případ ze srdce Šumavy z r. 1938-39, co udělá z občanů vybičovaný nacionalismus a štvaná cílená kampaň. V kronice obce ji obecní kronikář popisuje takto: Vůdce a říšský kancléř položil Čechům ultimátum, kdy musí od 1. října 1938 Češi odstoupit německé území. Je to konečně konec našemu utrpení, trmácení a hladu. 29. září museli Češi podle velmocí odstoupit území! Radost nám připravil Bůh a milovaný Vůdce. Jaké oddechnutí být zase svobodní, volní. Vzduch je čistý! Byla sloužena mše, potom byly všechny české obrazy i vlajky na náměstí spáleny. Zrádci přišli do Dachau „do výchovných zařízení“! Náš milovaný vůdce byl zvolen 100% ano! V Sudetech bylo 98,9% hlasů pro. Jako všude, tak i zde byly zřízeny oddíly SS,NSKK,HJ a jiné. Konečně po dvacetiletém otročení jsme svobodnými občany! Konečně máme svoje školy. Zbavili jsme se českých…

Dále není třeba popisovat. Jejich Vůdce stanovil Termín na odstěhování Českých občanů ze Sudet do deseti dnů. Polská vláda v čele s Beckem byla náročnější. Ta stanovila dobu odchodů Čechů 7 dnů, ze zabraných území! Do vlastních řad je třeba říci, že nebylo málo těch, kteří se rychle přizpůsobovali nové situaci, spolupracovat s novou kolaborující vládou. Například na prvém zasedání městského zastupitelstva Hradce Králové, pod vedením starosty Pilmáčka, zaslalo říšskému Vůdci Adolfu Hitlerovi telegram, ve kterém jménem veškerého obyvatelstva pozdravuje Vůdce a říšského kancléře v plné a hluboké důvěře v jeho mocnou ochranu a záruku autonomie a národní samostatnosti českého národa a ujišťuje loajalitou a vřelým přáním, aby v nových poměrech byly dopřány obyvatelstvu klid, pořádek a mír… dále není potřeba pokračovat! Nevím co je na tom pravdy, že úředník gestapa v Klatovech prohlásil, že pracovníci gestapa nestačí vyřizovat počet udání, které dostávají! Je to pravděpodobné!

  Léta uplynula a život běží dál. Poučili jsme se z minulosti? Jsme moudřejší ve svých jednáních a postojích? Dne 15. května organizovali vojáci raketového útvaru ve Strakonicích ukázky bojového umění, ukázky zbraní a jednotlivých systému včetně vrtulníku a přeletu letounů. U letištní restaurační budovy, na vnější zdi, visí metr od země zasklený obraz bývalého prezidenta Gustava Husáka, jako výsměch a ponížení minulosti? Funkcionáři i politici chodí nevšímavě kolem?

 Neměli bychom ze sebe dělat hloupější, nežli skutečně jsme i v té oblasti kulturního chování – že pane ministře?

Pozn. redakce:

 Nejvíce nás zaráží vystoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který řekl, že sudetští Němci jsou jako naši spojenci proti problémům v Evropě. Není to dílčí pochybení či pomatení ale cílená politika předsedy vlády a to znamená celé vládní garnitury. Tomu předcházelo ještě vystoupení ministra kultury pana Hermana na posledním setkání sudetských Němců.

Že by se připravoval další Mnichov?

 Nejsou tyto kroky předsedy vlády a ministra kultury na odstoupení?

Autor: 
Jindřich Podhorský, Václav Smeták, upravil: jk
Zdroj: 
Vlastní