O lithium nás už okrást nesmí!

13. 7. 2017

O lithium nás už okrást nesmí!

Nerostné bohatství, nacházející se na našem území, je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na užitek z něj mají nezadatelné právo všichni její občané. Tato norma, zakotvená v platném právním řádu se však po řadu minulých let obcházela a porušovala. O výnos z darů naší přírody tak byli občané znovu a znovu okrádáni spekulanty, napojenými na zkorumpované státní činitele a byrokracii. Ničivé následky v podobě masové nezaměstnanosti i rozpadu funkčních infrastruktur, jimiž to postihlo dřív prosperující regiony, poškozují ekonomiku celé země a vážou značné prostředky z daní nás všech.

U českých nalezišť lithia to už nesmíme dopustit! Patří k největším v celém světě. Jsou zdrojem suroviny, nenahraditelné při výrobě široké škály produktů poslední generace. Obsahují i řadu dalších nerostů o ještě vyšší hodnotě. České republice dávají unikátní šanci vytvořit celá nová průmyslová odvětví, která ji vrátí do pozice suverénního hráče na vyspělých světových trzích, zajistí naší zemi inkaso vysoké přidané hodnoty a vytvoří desetitisíce pracovních míst za důstojnou mzdu.

Ohrožena je však, jak nasvědčují množící se signály, i tato unikátní příležitost. Předejde tomu jen zákon, který zaručí zcela jednoznačně, že česká ložiska lithia a dalších surovin v týchž lokalitách budou nejen vytěžena, ale i produktivně využita výlučně českými podniky ve veřejném vlastnictví. KSČM jej navrhne v nejbližším možném termínu a očekává, že najde podporu všech vlasteneckých, demokratických stran a hnutí.

Autor: 
Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM
Zdroj: 
fb, foto: KSČM