Není čárka jako čárka a ne každou lze jednoduše smazat

4. 6. 2021

Poslední jednání našeho ÚV  , které proběhlo   dne 29,.5.2021  se podle častých následných vyjádření stalo oslavou údajných záhad českého jazyka. Současně se stalo i  zkouškou  logického myšlení.  jeho 3 věty, která zní : „ Mimořádný sjezd musí svolat ÚV KSČM, nejpozději do dvou měsíců na žádost nejméně třetiny OV KSČM, třetiny KV KSČM nebo nadpoloviční většiny členů ÚV KSČM.“ 

Pro běžného čtenáře se mimořádný sjezd musí svolat za splnění samostatné žádosti 1/3 okresů nebo žádosti 1/3 krajů nebo žádosti nadpoloviční většiny členů ÚV. Soudruh předseda vybavený z titulu své funkce jiným rozumem to ale  vidí jinak. Ten dovodil, že je nutno podat žádost 1/3 okresů a krajů současně, takže pouhá 1/3 okresů nestačí.

Hlasování o svolání mimořádného sjezdu dopadlo tak, že zatímco 37 členů hlasovalo pro svolání, celých 35 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování a 5 členů nehlasovalo pro jistotu vůbec, takže návrh nebyl schválen.

Se soudruhem předsedou tak hlasovalo další 34 členů ÚV, kterým spojení slov musí svolat nic neříká, a pro které čárka znamená  plus a vůbec jim nevadí, že ve Stanovách je čárka a nikoli např. 1/3 okresů a 1/3 krajů .  

Ještě, že není čárka jako čárka a ne každou lze jednoduše smazat . Stejně jako nejde smazat politické dopady takového počínání.  Pro KSČM bohužel.

Autor: 
JUDr. Tomeš Vytiska
Zdroj: 
Vlastní