Miroslav Kostelka nad aktuálním problémem nezavírá oči a doufá, že své tradice, kulturu a hodnoty zachováme

14. 10. 2019

V neděli jsem měl přednášku pro studenty Diplomatické akademie o Rusku a jeho vztahům s NATO EU a ČR.
O přestávce jsem krátce diskutoval s jedním ze studentů o možném přijetí imigrantů- muslimů v ČR. Mým názorem stále je, že je velmi těžké odlišit člověka, který je integrovatelný a schopný se ztotožnit s kulturou a zákony naší země od toho, kdo považuje svou pravdu za trvalou, neměnnou a dominantní nad kulturou naší. Proto nejsem příznivcem takového postupu.
Jeden ze studentů byl zásadně proti. Pokusil jsem se mu vysvětlit, že nejde jen o současnost, že by bylo krátkozraké pohlížet na tento problém v horizontu měsíců či pouhých roků. Je potřeba se zaměřit na delší budoucnost v řádu desítek let.
Lze předpokládat, že v zemích s vyšším počtem imigrantů, s faktem, že je statisticky dokázáno, že porodnost u muslimských rodin je vyšší než u původních obyvatel v Evropě (nechci se zmiňovat o teoriích šílených ekoaktivistů o zamezení porodů), že dochází k tzv. slučování rodin, bude jejich počet růst a postupně se nutně budou sdružovat v různých organizacích. V Evropě, která se chlubí demokratickými zásadami a principy, může snadno dojít k faktu, že nově vzniklá uskupení, z nichž některá budou prosazovat zavedení muslimských zákonů, budou volena a dostanou se do zákonodárných orgánů země. Postupně, a ostatně někteří muslimští duchovní o tom veřejně hovoří, skutečně může dojít k „muslimizaci“ původně křesťanské země.
Pak jsem ale byl trochu šokován prohlášením tohoto studenta, že „pokud se to stane demokratickou cestou-pak je vše v pořádku“.
Je to skutečně smýšlení našich mladých? Skutečně naše země, naše vnuky či pravnuky čeká život ve jménu Alláha? Já doufám, že si své tradice, kulturu a hodnoty zachováme.

Autor: 
Miroslav Kostelka, exministr obrany ČR
Zdroj: 
fb, foto: www.mocr.army.cz/