Marta Semelová: Stát musí mít právo regulovat soukromé školy

14. 11. 2017

Ministerstvo školství by mohlo přijít o právo zabránit existenci soukromých škol, které by neodpovídaly jeho dlouhodobému záměru vzdělávání. Zrušit příslušnou pasáž školského zákona navrhla Ústavnímu soudu skupina 18 převážně pravicových senátorů.

Zákon umožňuje ministerstvu, aby do rejstříku škol odmítlo zapsat školu, která »není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje«. Ministerstvo tak může podle senátorů zabránit existenci soukromých a církevních škol, které představují alternativu k veřejné síti škol. Podle navrhovatelů pasáž umožňuje neústavní zásah do práva zakládat soukromé školy. Vidí v tom také rozpor s právem dětí na vzdělání a s právem rodičů určovat způsob výchovy a vzdělávání jejich dětí podle Listiny základních práv a svobod.

Bývalá poslankyně a členka sněmovního školského výboru Marta Semelová (KSČM) s iniciativou senátorů nesouhlasí. Stát musí být podle ní zodpovědný za vzdělávání, což je také důvod, proč jsou vytvářeny jak centrální, tak od nich se odvíjející krajské dlouhodobé záměry ve vzdělávání, které reagují na potřebu společnosti. »Stát se musí postarat o to, aby tady byla zafinancována dostupná síť školství a aby vzdělávání bylo kvalitní. Samozřejmě se jedná o veřejné školství. Když si někdo chce založit soukromou školu, ať si ji založí, ale bez podpory státu, takže stát by to měl regulovat a je správné, že to v tom školském zákonu je,« řekla Semelová našemu listu.

Celý článek zde.

Autor: 
(jad)
Zdroj: 
Haló noviny (vítr)