Květa Matušovská (KSČM): Vnitrostátní dopravci mít stejné podmínky jako dopravci z jiných členských zemí

14. 7. 2019

Poslankyně Květa Matušovská – odborná mluvčí KSČM pro dopravu, předložila dne 12. července pozměňovací návrhy k zákonu o drahách. Týkají se celé škály zpřesňujících ustanovení koncepce veřejné dopravy.

Například se návrh dotýká celorepublikového centrálního plánování veřejné dopravy. Pokud se má dopravní obslužnost v České republice odvíjet podle centrálního plánu, pak je nezbytné, aby jeho součástí byl i implementační plán liberalizace trhu osobní železniční dopravy na přechodné období, právě jak stanovuje čtvrtý železniční liberalizační balíček. Bez jeho přijetí může nastat situace, kdy dopravci z jiných členských států budou moci expandovat na náš vnitřní trh, ale dopravci, kteří mají sídlo v České republice, tuto možnost provozovat dopravu na území jiného členského státu v přechodném období mít nebudou.

"Vnitrostátní dopravci mít stejné podmínky jako dopravci z jiných členských zemí"

Proto navrhuji, aby první koncepce veřejné dopravy obsahovala jako povinnou součást této koncepce implementační plán liberalizace trhu, který zajistí pro dopravce transparentnost a předvídatelnost státu při nastavování podmínek liberalizace trhu ze strany státu.

Celé vystoupení týkajících se dalších návrhů přednesených v Poslanecké sněmovně zde: https://www.kscm.cz/cs/aktualne/medialni-vystupy/komentare/cilem-navrzen...

Autor: 
Perex: jk
Zdroj: 
Poslanecká sněmovna, kscm.cz