KSČM názor na záměr výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe teprve hledá

9. 7. 2019

Rozhovor s přírodovědcem doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc., o záměru výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe

Záporů je víc, než přínosů.

Před třemi týdny Haló noviny zveřejnily rozhovor s předsedou Asociace koridoru Dunaj–Odra–Labe Janem Skalickým. Protože jsme před časem publikovali i váš názor na vybudování tohoto kanálu, který se od těchto názorů lišil, musím se zeptat: Ještě na svých námitkách trváte? … Ano, pan Skalický mě svými argumenty nepřesvědčil.

Shrňme to tedy – může být někdy takový kanál přínosem?

Já si myslím, že v našich přírodních, ale i společenských a hospodářských podmínkách velký přínos takový kanál mít nemůže. Takový kanál může být přínosem tam, kde řeky jsou vodnaté a voda je stále zaručena přírodními podmínkami. Ať už to jsou kanály v Německu, kanál Volha–Don, či průplavy typu Panama či Suez. Nám by velmi pravděpodobně moc nepomohl.

(Pozn. red.: Autor je bývalý vedoucí ochrany přírody ve Středočeském kraji a později v Praze a bývalý vedoucí katedry přírodních věd a ochrany přírody na Pedagogické fakultě UK)

Celý článek zde:

Autor: 
Jaroslav Kojzar
Zdroj: 
+ foto: www.halonoviny.cz/