KSČM České Budějovice: Město dostane v předstihu veřejné molo pro malé lodě

2. 7. 2019

Veřejné molo pro malá plavidla vznikne nově na řece Vltavě nedaleko Dlouhého mostu. Rada města schválila vypsání veřejné zakázky jednomu dodavateli na bezplatné provozování mola pod Dlouhým mostem na Vltavě.  „Jde sice zatím o provizorní řešení, které bude v budoucnu nahrazeno 250 metrů dlouhou přístavní hranou, kterou připravuje a vybuduje Povodní Vltavy, s. p. v roce 2020. 

Oživení místních vodních toků, Vltavy a Malše, jejich zatraktivnění i intenzivnější využívání je v souladu se strategickým plánem města, ale také s programem českobudějovické KSČM a má velký potenciál. Molo, které umožní vplutí malých lodí a jejich přiražení ke břehu může být v provozu od 1. 7. 2019, nejdéle by mělo fungovat do 31. 10. 2020, kdy bude nahrazeno již zmíněnou trvalou přístavní hranou.

Autor: 
Bc. Lucie Vargová, upravil: jk
Zdroj: 
www.c-budejovice.cz/