Krajča k zahraniční politice KSČM

26. 11. 2021

Zahraniční politice komunistické strany byla věnována diskuse Klubu mezinárodní politiky, na které v Praze vystoupil místopředseda Ústředního výboru KSČM Milan Krajča. Ten se kriticky vymezil vůči dlouhodobě mezinárodní orientaci České republiky, konkrétním plánům nově vznikající vlády i současné situaci v Evropě a ve světě. Zároveň nastínil alternativní koncepci zahraniční politiky prosazovanou českými komunisty.

»KSČM je přesvědčena, že pro mezinárodní společenství je nezbytné vrátit se k dodržování norem mezinárodního práva, usilovat o jeho zlepšování k dosažení rovnoprávnosti, solidarity, zajištění míru a bezpečnosti pro všechny, posilování skutečných lidských, občanských a všeobecně demokratických práv, práva na výběr společenského zřízení, nevměšování se do vnitřních záležitostí cizích zemí, vzájemné úcty, výhodnosti a dlouhodobé spolupráce. To se týká především nezastupitelné role Organizace spojených národů a její Charty. Mezinárodní právo, mírová diplomacie a všestranná spolupráce jsou východiskem pro předcházení krizím a řešení mezinárodních konfliktů. V mezinárodních vztazích je nutné skoncovat s politikou dvojího metru,« uvedl v rámci úvodní přednášky Krajča.

Nutnost ukončení členství v NATO

Jak dále zaznělo, KSČM je přesvědčena o nutnosti okamžitého ukončení členství České republiky v Severoatlantickém paktu NATO a za svůj cíl dlouhodobě deklaruje zrušení této agresivní vojenské organizace. Komunistická strana požaduje, aby Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě lépe a účinněji plnila svou mírotvornou roli na evropském kontinentu. Je pro její posílení, proti deformaci cílů a zneužívání této organizace. KSČM zároveň, obdobně jako v minulosti, odmítá jakékoliv snahy o vybudování cizích vojenských základen na území České republiky a přítomnost cizích vojsk u nás. Komunisté jsou také rozhodně proti účasti Armády České republiky v zahraničních agresích.

»Ve věku zbraní hromadného ničení vzniklo reálné nebezpečí zániku lidské společnosti v případě jejich použití. Základním úkolem je zachování trvale udržitelného míru pro všechny bez rozdílu. Jednou z cest k trvalému míru je snižování výdajů na zbrojení, zastavení vývoje a výroby nových zbraní, vytváření zón bez jaderných zbraní a postupné všeobecné a úplné odzbrojení, zahrnující přednostně likvidaci zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, ukončení jejich vývoje, obnovy, zavádění nových typů a rozšiřování počtu, a to i v zemích, které takové zbraně už vlastní. Je životně nutné prosadit zákaz militarizace vesmíru, který musí zůstat vyhrazen výlučně pro mírové účely ke společnému prospěchu lidstva. Nad odzbrojením je nutné ustavit účinnou mezinárodní kontrolu, včetně plnění úmluv týkajících se chemických a biologických zbraní,« konstatoval dále místopředseda ÚV KSČM.

Ne vměšování zahraničních nátlakových skupin

V životním zájmu všech zemí včetně České republiky je podle Krajči, aby ve svém geopolitickém postavení byly rovnoprávným subjektem mezinárodních vztahů a aktivním spolutvůrcem svého osudu a aby se nevystavovaly riziku, že se změní v pouhý podřízený objekt usilování jiných států. Nepřípustné je zasahování proti »neposlušným« zemím nejen vojenskými agresemi, blokádami a nátlakem, ale i prosazováním převratů nevládními organizacemi financovanými ze zahraničí, například Fordovou nadací, Sorosovou nadací, Agenturou pro mezinárodní rozvoj USA, Člověkem v tísni. Je třeba odmítnout jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně organizací a spolků vznášející požadavky odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí České republiky, jakož i zpochybňování poválečných dekretů prezidenta republiky.

»KSČM odmítá kapitalismus ve všech jeho projevech v politické, ekonomické, sociální, kulturní i morální oblasti, včetně jeho prolínání do mezinárodních vztahů v podobě agresivity, prohlubujícího se boje o suroviny a další nerostné zdroje, neoliberalismu a plundrování světové přírody. Koncepčním cílem komunistů na poli mezinárodní politiky je dosažení spravedlivého, solidárního a mírového uspořádání světa. KSČM si je přitom vědoma, že opravdu spravedlivé a rovnoprávné mezinárodní vztahy spolupráce a solidarity a trvalé soužití v míru a bezpečí je schopno na této planetě v konečné podobě vytvořit pouze jiné společenské uspořádání – socialismus,« zdůraznil v rámci besedy Krajča.

Autor: 
Milan Krajča, místopředseda ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor
Zdroj: 
ihalo.cz