Konečná: Necháme si libit, že jsme popelnice Evropy?

17. 4. 2019

Před rokem nám Evropská komise slibovala zrušení dvojí kvality věcí na trhu Evropské unie. Výsledný text však svědčí o opaku a potvrdil tak současný tristní stav. Z textu navíc, pod tlakem nikým nevolené Komise, vypadl i minimální požadavek na označování rozdílného složení. 

Západní země si z nás nadále budou  zcela nepokrytě dělat  popelnici Evropy. Dnes přijaté řešení tak jen znovu prohloubilo příkop mezi Východem a Západem. Nezbývá nám nic jiného, než se vydat maďarskou cestou a přijmout vlastní ochrannou legislativu, a to i za cenu konfliktu s právem EU. KSČM proto v úterý navrhla o věci jednat v Poslanecké sněmovně ČR.  Vláda musí konat!

Autor: 
Kateřina Konečná, místopředsedkyně ÚV KSČM a vedoucí kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)