Jednání 6. rozšířeného pléna OV KSČM Písek se zúčastnila předsedkyně a 1. místopředseda Jč KV KSČM Alena Nohavová a Ivan Nadberežný

14. 2. 2019

Ve středu 13. února 2019 jednalo 6. rozšířené plénum Okresního výboru KSČM Písek za přítomnosti předsedkyně a 1. místopředsedy Jč KV KSČM Aleny Nohavové a Ivana Nadberežného. Přítomen byl rovněž člen ÚV KSČM Stanislav Sedláček. Hlavní pozornost byla soustředěna na projednání postupu okresní stranické organizace před volbami do Evropského parlamentu a přípravy na dubnovou a červnovou stranickou konferenci v tomto roce. V této oblasti plénum projednalo a zaujalo stanoviska k návrhu změn organizační struktury a řízení strany a k návrhu změn Stanov KSČM. Konkrétní návrhy a doporučení na úpravy zazněly v rámci diskuse a byly schváleny formou usnesení.

Neméně důležité bylo projednání zapojení komunistů a sympatizantů v zastupitelstvech a poradních orgánech měst a obcí. Účastníci jednání si se zájmem vyslechli souhrnnou zprávu o těchto aktivitách za celý okres. Zde můžeme prezentovat řadu dobrých výsledků, jak zaznělo například i v diskusi. Za všechny jmenujme alespoň základní organizace a zvolené zastupitele v Mirovicích, Milevsku, Sepekově, Protivíně, Kovářově, Písku atd.

V rámci diskuse bylo okresní stranické organizaci vysloveno poděkování předsedkyně i 1. místopředsedy Jč KV za dosavadní práci ve prospěch našich voličů – občanů okresu Písek. Předsedkyně Jč KV Alena Nohavová připomněla, že krajský výbor připravuje pro stranický aktiv a zastupitele seminář spojený s výměnou zkušeností, který by měl přispět k dalšímu zlepšení práce. Rovněž uvedla některé dobré příklady informovanosti občanů o naší práci cestou využití stranických médií. Ovšem, dílčí kritika v rámci diskuse na toto téma zazněla také. V souvislosti s volbami do EP někteří členové pléna navrhovali, jak zlepšit informovanost občanů o výsledcích naší práce, aktivitách atd. Uznání bylo například vysloveno předsedovi stranické organizace v Albrechticích n/Vl. za velké úsilí při obnovení lékařské ordinace v obci, které je, zdá se, na dobré cestě. 1. místopředseda Jč KV Ivan Nadberežný zase připomněl význam a důležitost práce s médii, besed a rozhovorů s občany.  K tomu využil jako příklad jednu z programových priorit pro volby do EP s názvem „soběstačnost“.  

V závěru jednání rozšířeného 6. pléna poděkoval řídící schůze účastníkům jednání za jejich práci. Poděkoval předsedkyni Jč KV Aleně Nohavové a 1. místopředsedovi Jč KV Ivanu Nadberežnému za jejich zájem a pomoc při rozvíjení stranické práce.

Autor: 
Redakce
Zdroj: 
OV KSČM Písek