Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

17. 7. 2019

V pondělí 15. července 2019 se sešel na svém 10. zasedání Výkonný výbor Jč KV KSČM. V úvodu jednání předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová přivítala místopředsedu ÚV KSČM Václava Orta, člena Výkonného výboru ÚV KSČM Petra Braného a všechny přítomné.

V úvodu podal Petr Braný informaci o aktuální politické situaci a seznámil přítomné s činností orgánů vedení strany a ústředního výboru. Jako krajský zastupitel rovněž seznámil s výsledky jednání krajského zastupitelstva ze dne 27. června, stanoviscích a rozhodování klubu zastupitelů KSČM.

Za stěžejní jednání lze považovat zahájení přípravy krajské konference KSČM plánované na únor 2020 a odvozeně o programových otázkách voleb do krajského zastupitelstva (říjen) 2020.

Obsáhlejší vystoupení místopředsedy ÚV KSČM Václava Orta bylo pak zaměřeno na seznámení se a projednání stěžejních otázek hospodaření strany. Podstatou je hledání a přijetí nejúčinnějšího modelu hospodaření, který by mohl být projednán jako jednotný a předem vydiskutovaný návrh v ústředních orgánech strany.

V průběhu jednání panovala neformální dělná a pracovitá atmosféra. Přijaté návrhy a doporučení, po projednání v okresních organizacích jistě přispějí k dalšímu zlepšení práce stranického a zastupitelského aktivu.

V závěru jednání předsedkyně krajského výboru KSČM Alena Nohavová zvláště poděkovala místopředsedovi ÚV KSČM Václavu Ortovi, členu VV ÚV KSČM Petru Branému a všem přítomným za vystoupení a účast. Nezapomněla ani na přání příjemného prožití prázdnin, dovolených a letního odpočinku.  

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM