Jednal Jihočeský krajský výbor KSČM

4. 9. 2019

Jednal Jihočeský krajský výbor KSČM

 

V pondělí 2. října 2019 proběhlo jednání Jč KV KSČM, které řídila jeho předsedkyně Alena Nohavová. V úvodu přivítala předsedu ÚV KSČM Vojtěch Filipa, členy krajského výboru a další přítomné hosty.

Členové Jihočeského krajského výboru KSČM a přítomní hosté vyslechli informaci předsedy ÚV KSČM Vojtěch Filipa o práci vyšších stranických orgánů a Klubu KSČM v Poslanecké sněmovně.

Rovněž vyslechli informace o práci ústředního volebního štábu, hospodářské rady ústředního výboru a zastupitelů KSČM v krajském zastupitelstvu. Projednány a schváleny byly rovněž výsledky hospodaření Jč KV za první pololetí 2019.

Členové krajského výboru také projednali závěrečné přípravy výročních členských schůzí, okresních konferencí a krajské konference plánovaná na únor 2020. Ta by měla rozhodnout, mimo nového složení krajských stranických orgánů, také o kandidátech do krajských voleb v říjnu 2020.  K tomu bylo projednáno a schváleno složení pracovní skupiny. O definitivním složení kandidátky jihočeských komunistů rozhodnou delegáti krajské konference. Na zabezpečení přípravy obsahových, personálních a organizačních otázek se členové krajského výboru shodli po širší výměně názorů.

V dalším bodě jednání by projednán a schválen Statut mediální komise a změny v delegování krajského zástupce v Komisi mládeže ÚV KSČM.

V závěru jednání poděkovala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová všem členů a hostům za aktivitu a iniciativu při jednání.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM